DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Hjælp på vej til børnehuse med sårbare børn i Odense

Fra næste år vil der i 19 af Odense børnehuse være flere pædagoger til at tage sig af børnene. Det vil betyde endnu tættere samarbejde med forældrene og bedre muligheder for at støtte udsatte og sårbare børn på et tidligt tidspunkt i deres liv.

ODENSE: Næsten 27 mio. kr. er på vej til 19 af Odenses børnehuse. Pengene kommer fra regeringens pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange sårbare og udsatte børn. 

- Pengene, som vi nu modtager, er helt i tråd med den tidlige indsats, som vi prioriterer benhårdt i Odense, og de kommer til at gøre en stor forskel i de 19 børnehuse. Odense er en by med stor ulighed, derfor er det ekstra vigtigt med flere voksne, der hvor mange børn - og forældre - har brug for en hånd i ryggen, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

De 27 mio. kr., der tildeles i perioden 2019-2022, er øremærket til institutioner, hvor mindst en fjerdedel af de 0-2-åriges forældre har økonomisk friplads i større eller mindre grad. Pengene fordeles henover de næste tre år og vil gå til vuggestuer og børnehaver i Bolbro-Højstrup, Tornbjerg-Rosengård, Rising, Sct. Hans, Holluf Pile-Tingkær, HCA-Seden-Agedrup, Skt. Klemens-Dalum og Sanderum-Tingløkke. 

- Det er vores ambition, at sårbare børn i Odense får flere muligheder og frihedsgrader i livet. Det er ikke nemt i en by med to af landets fattigste postnumre, men det er vigtigt. Puljepengene vil helt sikkert forstærke vores muligheder for at give nogle af de mest sårbare børn en anden livsbane, siger Susanne Crawley Larsen.

Gode erfaringer med sociale normeringer 
Faktisk har Odense Kommune allerede erfaring med, hvad sociale normeringer kan betyde og have af positive effekter. Sidste år fik ni andre børnehuse i kommunen nemlig også et lignende tilskud på tilsammen 25,5 mio. kr. fra en anden statslig pulje. Et af de børnehuse, der på baggrund af puljepengene kunne ansætte ekstra pædagoger, er Hjertegården i Bolbro.

- Det har haft gjort en kæmpe forskel. Vi medarbejdere har nu tid til at være tættere på børnene og dermed kan vi tidligere spotte deres udfordringer og gribe ind, mens der kun er behov for mindre justeringer, siger Anja Krogh Rasmussen, der er daglig leder i Hjertegården.  

Helt konkret har børnehuset kunnet ansætte yderligere to pædagoger, så de nu i alt er 11 voksne inklusiv lederen til 45 vuggestue- og børnehavebørn - hvoraf fire er såkaldte ressourcebørn med særlige behov. De flere hænder har givet mere samvær med børnene, men også givet tid og overskud til meget bedre samarbejde med forældrene.

Socialstyrelsens netop uddelte pulje er på 239 mio. kr. årligt.

MG