Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Herning forebygger på tværs af sektorer

Ny strategi for forebyggelse skal sikre, at alle dele af kommunens aktiviteter understøtter borgere i at træffe sunde valg
16. MAR 2012 12.16

HERNING: Herning byråd har besluttet, at Herning skal være en af de bedste kommuner i Danmark til forebyggelse og sundhedsfremme.
Derfor skal alle kommunens aktiviteter understøtte, at borgerne kan træffe sunde valg i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Midlet til at nå målet er forpligtende tværgående aftaler og politikker på sundheds- og forebyggelsesområdet.

- Hvad enten vi taler om arbejdsmiljø, uddannelse, byplanlægning, trafik, kultur- og fritidsområdet, skal vi fra politisk side prioritere de tiltag, der understøtter sund leve-vis. Det er ganske nyt og banebrydende, siger formand for forebyggelsesudvalget Christian Bjerre (KD).

Forebyggelsesudvalget samarbejder med kommunens øvrige politiske udvalg og forvaltningerne om at få udarbejdet en forebyggelsesplan. Planen skal danne grundlag for at iværksætte nye tiltag, der kan forbedre borgernes helbred og sundhedstilstand. Forebyggelsesplanen, der tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der afsat ekstra 2 mio. kr. til forebyg-gelsesarbejdet.

krn