Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Halm skal forvandles til biodiesel i Randers

Randers Havn får inden for det næste halve år et testanlæg, der skal omdanne halm til dieselolie
19. JUL 2011 9.00

RANDERS: Forsyningsvirksomheden Verdo og energiselskabet Organic Fuel Technology planer om at etablere et produktionsanlæg for biodisel, altså diesel produceret på plantematerialer.

Foreløbig har projektet været undervejs i to år, hvor Organic Fuel Technology har haft et lille testanlæg kørende lige udenfor landsbyen Ødum.

De naturlige resurser af råolie er begyndt at slippe langsomt op. Om 20 - 25 år kan verdens olielagere meget vel være tømte. Samtidig forskes og udvikles der i disse år på at finde en mere miljørigtig energikilde, også i Randers.

Her skal mikrobølger og et tilsat stof omdannes eksempelvis halm til den reneste råolie, der så kan raffineres til bla. biodiesel. Det er første gang, at nogen prøver sig med denne metode. Hidtil har der været forsøg med rapsolie og biodiesel produceret på døde dyr.

- Kommer det til at fungere optimalt, kan vi med metoden få produceret bioolie. Olien kan omdannes til biodiesel, der direkte kan anvendes i dieselmotorerne. Det er stik modsat den bioethanol, som andre udvikler på. Ethanolen kræver særlige motorer, hvis man da ikke nøjes med at tilsætte 5 - 10 procent i brændstoffet, siger Erik Rose Andersen, der er direktør for Organic Fuel Technology.

Sideproduktion af el og varme

Inden for det næste halve år vil testanlæg nummer to være opført på havnen i Randers.
Her skal der arbejdes med at forfine metoden. Samtidig skal der arbejdes med at anvende den gas, der bliver tilovers fra produktionen. Gassen kan på sigt anvendes på Verdos varmeværk og dermed blive et bidrag til at levere varme til forbrugerne, fortæller den administrerede direktør for Verdo, Kim Frimer.

- I et kommende fuldskalaanlæg udgør gassen så betydelige energimængder, at den kan nyttiggøres i en gasmotor til el- og fjernvarmeproduktion. Og dermed kan bidrage til den samlede produktion på havnen i Randers, siger han.

Kim Frimer understreger dog, at der er tale om et udviklingsprojekt med de risici, der nødvendigvis er forbundet hermed.

I fraværet af elektriske fly

Randers Kommune er positiv stemt over for det kommende anlæg. Forvaltningen har allerede givet en forhåndstilladelse til testanlægget, og der arbejdes nu videre med de tekniske detaljer.

Formanden for kommunens Miljø- og teknikudvalget Kasper Fuhr Christensen (SF) er begejstret for udsigten til, at der bliver produceret biodiesel i Randers.

- Det er fantastisk spædende, at der er en ny grøn teknologi, som vi i Randers kan gå foran med. Det er vigtigt for både miljøet og antallet af arbejderpladser. Jeg mener, at man med biodiesel har ramt et område, der fint kan supplere udviklingen af grøn el-energi. Man får for eksempel næppe elektriske fly de første mange år, siger han.

Kasper Fuhr Christensen ser testanlægget på Randers Havn som en god mulighed for at få skabt en ny viden, der senere kan eksporteres fra Randers.

krn