DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Hård KL-kritik af regeringens naturplaner

Onsdag offentliggør miljøminister Ida Auken naturplanerne med et budget på 1,8 milliarder. De risikerer at betyde tab af årtiers indsats for naturpleje og friluftsliv, mener KL

Miljøministeren præsenterer i dag, onsdag, de længe ventede naturplaner, der skal sikre Danmarks overholdelse af EU´s naturdirektiver. Helt grotesk kan de imidlertid betyde, at årtiers indsats for naturpleje og friluftsliv tabes på gulvet, fordi pengene til naturplanerne skal tages fra den nuværende naturindsats. Det skriver KL i en pressemeddelelse.

- I kommunerne er vi begejstrede for, at naturplanerne nu endelig kommer - og kommunerne er mere end klar til danmarkshistoriens største samlede indsats. Men hvis finansieringen af dem ikke ændres, vil årtiers indsats for friluftsliv og naturpleje stoppe, og det vil være et selvmål af dimensioner, siger Martin Damm (V), formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg.

Med aftalen om Grøn Vækst fra juni 2009 lagde den tidligere regering op til, at indsatsen skal finansieres af EU-midler og kommunernes naturforvaltningsmidler. Ifølge Grøn Vækst skal kommunerne finansiere 228 mio. kr. til projekter, der skal udføres i perioden 2013-2015.

Kommunerne prioriterer naturindsatsen meget højt og bruger betydeligt flere penge på området, end de fik, da de overtog opgaven ved kommunalreformen. Sidste år brugte kommunerne 100 mio. kr. på konkrete tiltag inden for natur og friluftsliv. Det er ud af disse penge, at de nye tiltag tænkes finansieret.

- Hvis ikke der ændres på finansieringen, skal pengene tages fra de mange fine initiativer, vi i dag har i kommunerne, og det er skidt. For natur kræver vedvarende pleje. Friluftsliv kræver nye stier. Truede arter kræver beskyttelse. Borgere kræver ny bynær natur.

- En besparelse på 75 pct. om året vil betyde en total neddrosling af en velfungerende dansk naturforvaltning, der har kørt i årtier. Lad os i stedet gå på begge ben og både sikre den nære natur og den natur, der er omfattet af EU's naturdirektiver, siger Martin Damm.

- KL har med glæde noterer sig, at der i det nye regeringsgrundlag er lagt op til fortsat at prioritere den nære natur højt. Nu håber vi, at det også bliver fulgt op af handling - fx ved større hjemtagning af EU-midler til natur. Vi ser derfor frem til drøftelser med miljøministeren om dette, tilføjer Martin Damm.

I de næste seks måneder skal kommunerne udarbejde de kommunale naturhandleplaner, der skal endeligt vedtages i december 2012. Kommunerne har derefter ansvaret for at implementere indsatsen i det åbne land, de kystnære arealer og en del af skovene. Da statens naturplaner er to år forsinket, er kommunernes implementeringsperiode reduceret fra fem til tre år.

mou