DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Grøn plan for bioaffald i København annulleret

KORT NYT2. JUL 2020 7.10

En aftale fra sidste år skulle sikre, at Københavns bioaffald skulle til Solrød i stedet for Ringe eller Slagelse, og det kunne spare 67 pct. CO2 i transport. Men nu er aftalen droppet, skriver TV 2 Lorry.

Aftalen, der også gælder for bioaffaldet fra Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, er blevet annulleret, fordi et flertal i Folketinget i midten af juni besluttede, at kommunale affaldsselskaber ikke længere må eje eller drive anlæg, der behandler eller sorterer genanvendeligt affald. En del af aftalen siger, at alt genanvendeligt affald skal sendes i udbud og altså ikke først må blive forbehandlet af kommunerne.

Udover bioaffaldet er der i hovedstadskommunerne også bekymring for en anden grøn affaldsløsning. Amager Ressource Center har nemlig planer om at bygge et eftersorteringsanlæg, der skal sortere plast og metal ud af det almindelige restaffald. Men om det kan gennemføres er endnu usikkert. Udgangspunktet er, at de kommunale værker ikke skal sortere det genanvendelige affald. Men restaffald er ikke umiddelbart genanvendeligt, men skal blot brændes. Til gengæld vil det plast og metal, der skal hives ud af affaldet, være genanvendeligt.

ibs