Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Grådighed – en æressag?
Foto: Colourbox

Grådighed – en æressag?

DEBAT Speciallægerne er blandt de mest privilegerede, der kombinerer frihed som selvstændigt erhvervsdrivende med sikkerhed for rigelig kundetilgang og statsgaranti for at få sine penge
18. MAJ 2012 7.19

Af regionsrådsmedlem Bo Libergren (V)

Man skal ikke altid tro, hvad man læser i avisen. Det ved jeg af egen erfaring.

Alligevel spærrede jeg øjnene op, da jeg i dag i Politiken kunne læse, at Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) opfordrer sine medlemmer til at holde fri i stedet for at behandle patienter, fordi man ellers kommer op over den afsatte ramme, hvilket ifølge den aftalte overenskomst medfører reduktion i honorarerne.

Jeg håber det er usandt, at det er, hvad FAPS opfordrer sine medlemmer til. Hvis man med henvisning til økonomi ikke vil behandle patienterne, mener jeg speciallægerne tilsidesætter både overenskomsten, der – frit efter hukommelsen – indeholder en bestemmelse om, at patienterne skal have 'den først ledige tid', men faktisk også lægeløftet.

Desværre falder meldingen fra FAPS – hvis den er korrekt – alt for godt ind i et billede, jeg igennem mere end ti års arbejde med speciallægeområdet flere gange er stødt ind i, nemlig at den såkaldte 'knækgrænse', hvor lægerne efter en given indtjening skal give regionen en mængderabat, af nogle speciallæger bliver opfattet som en fast grænse for, hvad man skal lave for regionen i sygesikringsregi.

Dybt skuffet
Mærkværdigvis har mange af de pågældende speciallæger ingen problemer med bagefter at tage selvbetalende patienter ind – selvom man skulle tro, lægerne efter overenskomsten og lægeløftet alene er forpligtet til at behandle patienterne i den rækkefølge, sygdommens karakter tilsiger, og ikke efter, hvem der betaler.

Jeg må indrømme, at jeg – hvis meldingen er korrekt – er dybt skuffet over speciallægerne.

Der er tale om en af samfundets allermest privilegerede grupper, der kombinerer friheden ved at være selvstændigt erhvervsdrivende med sikkerhed for rigelig kundetilgang og statsgaranti for at få sine penge fra regionen. Tilmed reguleres den ganske anselige indtjening, langt de fleste speciallæger har, ifølge overenskomsten med pris- og lønreguleringen, så der er mildt sagt ikke tale om en gruppe, der lider nød eller har oplevet de udfordringer under krisen, som mange af deres patienter har måttet igennem.

Vi må overveje licitation
Hvis budskabet fra speciallægerne er korrekt, så må vi fra regionernes side vurdere, hvordan vi skal besvare en sådan overenskomstundergravende adfærd. En oplagt mulighed vil være at se på de aftaler, vi har indgået med speciallægerne, der ligger ud over overenskomsten, og dermed ud over den økonomiske ramme for denne. Vi må overveje, om nogle af opgaverne uden skade for patienterne kan løses i andet regi, fx på sygehusene.

Konkret gav Sundhedssamordningsudvalget så sent som i går mandat til at forhandle en ny aftale om grå stær operationer hos de praktiserende øjenlæger, herunder en udvidelse af aftalen fra de nuværende ca. 4.400 operationer hos øjenlægerne med yderligere 400. Vi må nu overveje, om vi i stedet skal overføre opgaven til sygehusene eller udbyde opgaven i licitation.

Men jeg håber, der er tale om en avisand, og at de praktiserende speciallæger går ud og i ord og gerning dementerer, at de sætter penge over patienterne. Så vi kan fortsætte det gode samarbejde – til glæde for patienterne.


Regionsrådsmedlem i Syddanmark, Bo Libergren (V)