"Godt udgangspunkt" for Viborgs budget. 30 af 31 bag

Robust økonomi, høj beskæftigelse og gevinst på udligningsreformen.
2. SEP 2021 12.02

TEMA: Budget 2022

VIBORG: 30 af 31 medlemmer af Viborg Byråd står bag budgetaftalen for 2022, der netop er faldet på plads. Samme opskrift som sidste år og de fleste foregående år, idet Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative, SF og Dansk Folkeparti troligt er med, mens Enhedslisten skiftevis er med og, som i år, står udenfor.

Budgetaftalen har haft et godt udgangspunkt, konstaterer den selv. Robust økonomi, høj beskæftigelse, faldende udgifter til overførselsindkomster, stort salg af byggegrunde. Oveni har udligningsreformen "rettet op på skævheder i den gamle ordning", konstateres det.

"De to væsentligste økonomiske udfordringer, som byrådet står overfor, er dels en stigning på 20 mio. kr. på socialområdet til borgere med mere komplekse behov – dels 40 mio. kr. til familieområdet, hvor der er et stigende antal børn og unge, som har behov for støtte", hedder det i aftalen, som umiddelbart anviser løsningen: At de nævnte beløb tilføres de to områder. Familieområdet får 40 mio. kr. i 2022, 30 mio. kr. i 2023 og 25 mio. kr. årligt i hvert af årene 2024 og 2025, og socialområdet får 20 mio. kr. årligt i budgetåret og hver af overslagsårene.

Den demografiske udvikling betyder desuden tilførsel af 14,5 mio. kr. årligt til ældreområdet, mens der beskæres i alt omkring 20 mio. kr. på en én pct.'s besparelse på administrationen og andre tiltag, blandt andet "gevinst-realisering ved læring af corona-erfaringer", som det hedder i teksten.

På anlægssiden opereres der med 1,7 mia. kr. fordelt over budgetåret og overslagsårene, som dog for 2023's og 2024's vedkommende "væsentligt overskrider bruttoanlægsrammen". Et problem, hvis løsning er udskudt til næste budget. 2022-budgettet første- og andenbehandles i byrådet henholdsvis 15. september og 6. oktober.

 

Se budgetaftalen og tilhørede økonomisk overblik samt anlægsbudget.