Glampingtelte i landzone: Tre gange nej og en gang ja
Glampingtelte er skudt op flere steder i landet, her ved Skovtårnet på Sydsjælland. Men der kan ikke gives tilladelse hvorsomhelst.
Foto: Jens Dresling, Ritzau Scanpix

Glampingtelte i landzone: Tre gange nej og en gang ja

Planklagenævnet har taget stilling til fire sager om opstilling af luksustelte og var indbyrdes uenigt.

Er det i orden at opstille et eller flere såkaldte glampingtelte til udlejning til feriegæster på en ejendom, der ligger i landzone?

Det spørgsmål har Aalborg, Randers, Roskilde og Faaborg-Midtfyn kommuner alle taget stilling til i sager, som derefter er endt i Planklagenævnet.

Selv om sagerne ligner hinanden, er der også forskelle. Derfor er først kommunerne og nu efterfølgende klagenævnet nået til forskellige resultater.

  • I Aalborg mente først kommunen og derefter et flertal på 9-2 i ankenævnet, at der skulle gives tilladelse. Der var tale om fire telte på en landbrugsejendom, og flertallet vurderer bl.a., at området, en mark afgrænset af beplantning, ikke har nogen landskabelig værdi.
  • I Randers sagde kommunen ja, men et enigt ankenævn sagde nej. Her var der tale om fire telte på et par hævede platforme hos en vinproducent. Nævnet lagde i sit afslag vægt på, at det var store enheder med el, bade- og toiletforhold, som lå med for stor spredning. 
  • I Roskilde sagde både kommune og ankenævn nej. Her drejede det sig om et telt placeret på en terrasse på en landejendom, og nævnet lagde vægt på, at det var en stor enhed placeret uden tilknytning til hidtidig bebyggelse. 
  • I Faaborg-Midtfyn blev et nej fra kommunen bakket op af et flertal på 8-3 i ankenævnet. Også her var det et enkelt telt ved en landejendom, og flertallet vurderede det som forholdsvis stort og uden tilknnytning til hidtidig bebyggelse og meget synligt i landskabet. 

For en måned siden havde Planklagenævnet også en sag om glampinghytter til behandling. Her var der tale om Aabenraa, som i oktober 2020 vedtog en lokalplan for et område med to søer ved Krusmølle tæt på Aabenraa Fjord, som bl.a. tillod etablering af ti flytbare glampinghytter og en toiletbygning ud til en af søerne.

Danmarks Naturfredningsforening klagede og fik medhold i, at kommunen ikke havde lavet en tilstrækkelig miljøscreenning for padder, og derfor blev lokalplanen og et tilhørende kommuneplantillæg ophævet.

Glamping er en kombination af glamour og camping - friluftsliv og luksus på samme tid.