Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Giv rabat til dem, der sorterer affaldet

En økonomisk gulerod vil kunne få danskerne til at sortere lige så meget køkkenaffald til biogas som svenskerne
2. MAJ 2012 9.37

En analyse fra rådgivningsfirmaet NIRAS viser, at der er penge og ressourcer at hente i danskernes køkken- og haveaffald. Affaldet bliver i dag brændt eller nedbrydes i kompostbunker, men ifølge analysen er affaldet og spildevandsslammet så ressourceholdigt, at det kan skabe en omsætning hos biogasanlæggene på mindst 600 mio. kroner.

Tallene er baseret på en undersøgelse udført for Vestforbrænding og viser, at der er et væsentligt gaspotentiale i den våde fraktion af haveaffaldet i sommerhalvåret, mens der i vinterhalvåret er for lidt egnet biomasse. Den våde fraktion er det, som er tilbage, når træet er sorteret fra have- og parkaffald.

Tonsvis af potentiale
NIRAS har anslået, hvor meget biologisk nedbrydeligt affald det i praksis er realistisk at indsamle og hælde i biogasanlæggene. Her tegner køkkenaffaldet sig for 680.000 tons, som kan sorteres fra det øvrige affald og anvendes til biogas. En sådan mængde køkkenaffald har en værdi på mellem 400 og 700 mio. kr.

Herhjemme sorterer kun enkelte kommuner husholdningsaffaldet, og tidligere forsøg med at forgasse det i Helsingør og Aarhus er slået fejl eller opgivet.

- Men kigger vi mod Sverige, indsamler de 80-90 procent af køkkenaffaldet til biogas i de kommuner, hvor man allerede nu er i gang med at sortere køkkenaffald, siger seniorkonsulent og kemiingeniør Louise Kreilgård fra NIRAS.

Hun mener også, at det er muligt at dirigere de store mængder sorterede blade, græs mv. fra haveaffaldet til biogas - også selvom det indeholder en del jord.

- Det vil være muligt at øge kvaliteten af haveaffaldet ved at forbehandle det. Biogasanlæggene håndterer i forvejen sand fra strøelse, så vi vurderer, at der blot kræver en mindre justering af driften på biogasanlæggene, som vil gøre det muligt at udnytte ressourcerne i haveaffaldet til biogas og jordforbedring, siger Louise Kreilgård.

Fra gylle til gas
Køkken- og haveaffald kan medvirke til at producere grøn gas af en større mængde gylle. Men det forudsætter ifølge Louise Kreilgaard, at affalds- og biogasbranchen begynder at arbejde sammen.

- Hvis rene fraktioner af køkken- og haveaffald sættes til salg, skal det nok blive solgt. Når det kan lykkes i Sverige, kan det også lykkes her, siger Louise Kreilgård og tilføjer, at når danskerne skal anspores til at sortere deres affald og betragte det som en ressource, kan et af virkemidlerne være en økonomisk gulerod.

- Man kunne tænke sig, at når man sorterer sit husholdningsaffald, så fik man en kontant rabat på renovationsafgiften. Rabatten skulle være baseret på den mængde sorteret affald, som kan anvendes til nye ressourcer, siger Louise Kreilgård.