Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Genoptræning ligger godt hos kommunerne

Kommuner kritiseres for deres arbejde med genoptræning. Men handicaporganisationer og fysioterapeuter mener, at de er de rette til at løse opgaven. Debatten fortsætter på Agora
11. NOV 2011 12.29

Af Kim Rosenkilde Nielsen
[email protected]

En ny undersøgelse fra Gallup viser skuffende procentsatser for kommunernes genoptræning, herunder igangsætning af genoptræning og vedligeholdelsestræning indenfor en uge efter udskrivning fra et af landets hospitaler.

Er opgaven for stor en mundfuld for kommunerne? Eller er det alene et spørgsmål om at prioritere opgaven højt nok?

Nej til det første og delvist ja til det andet. Sådan lyder svaret fra flere interesseorganisationer, som har deltaget i debatten om emnet på debatforummet Agora. Blandt andet Formanden for Danske Fysioterapeuter Johnny Kuhr.

- Det var en rigtig beslutning, da man i 2007 besluttede at styrke kommunernes rolle i sundhedsvæsenet. Dermed også sagt, at genoptræningsopgaven ligger rigtigt hos kommunerne. Men det er samtidig vigtigt, at der kommer større politisk fokus på genoptræningsområdet.

Johnny Kuhr mener, at det er langt fra tilfredsstillende, at under hver tredje kommune tilbyder genoptræning inden for en uge efter, at patienten er udskrevet fra sygehuset. Derfor efterlyser han nogle fælles faglige retningslinjer, der skal sikre, at det ikke er op til hver enkelt kommunalbestyrelser at afgøre ventetiden og den faglige kvalitet på sundhedsområdet.

Formanden for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad er på samme linje.
- Den umiddelbare konklusion er, at kommunerne langt hen ad vejen godt kan varetage genoptræningen af patienter efter indlæggelse i det regionale sundhedsvæsen, men at der er muligheder for at forbedre indsatsen til gavn for såvel patienterne som den kommunale økonomi.

Hos Ældre Sagen er man ikke entydig i forhold til om placeringen af opgaven er optimalt. Men tilgengæld mener man, at det handler om prioriteringer, som skal forankres i lovgivningen.

- Langt hen ad vejen handler det om prioritering. Først og fremmest mangler der incitamenter og klare målsætninger, som gør, at hele rehabiliteringsindsatsen - herunder genoptræning og vedligeholdelsestræning - får en høj kvalitet. Derfor anbefaler Ældre Sagen, at man skriver ind i Sundhedsloven og Serviceloven, at der maksimalt må være en uges ventetid på genoptræning og vedligeholdelsestræning, siger Maj Vingum Jensen, seniorkonsulent i Ældre Sagen