Region Midtjylland:
Gennemgang af amputationssager går nu i gang

Karkirurger fra hele landet inddrages, når Region Midtjylland nu går igang med at gennemgå omkring 1.800 patientsager om mulige fejlagtige benamputationer.

MIDTJYLLAND: Region Midtjylland går nu i gang med at gennemgå amputationssager, oplyser regionen fredag. Regionen er dermed klar til at pilot-gennemgå de første benamputerede karkirurgiske patienters behandlingsforløb. Kriterierne for gennemgangen er fastsat efter dialog med Patienterstatningen. 

Gennemgangen skal ske, fordi en ekstern analyse påpeger, at op til 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres benamputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige forebyggende karkirurgiske behandling

Karkirurgiske speciallæger vil systematisk gennemgå behandlingsforløbene for alle, der er benamputeret i Region Midtjylland i en given årrække og som forinden har haft kontakt til eller er blevet henvist til en karkirurgisk afdeling. Dog ikke patienter, hvis benamputation skyldes ulykker (traumer) eller kræftsygdom, skriver regionen. 

Omkring 1800 forløb gennemgås

Regionsrådet tager 22. juni 2022 stilling til et forslag om at gennemgå relevante patientsager fra 1. januar 2012 og frem.

Ca. 1.580 patienter skal have gennemgået deres behandlingsforløb for at identificere dem, der skal vejledes af regionen om muligheden for at søge erstatning. Derudover skal 25 behandlingsforløb udgøre en stikprøve af patienter, der ikke har haft en karkirurgisk forløb eller har været henvist til karkirurgi før amputationen. Stikprøven skal afklare om, der ud fra journalerne er muligt at vurdere patienternes erstatningsmulighed.

Regionen er i gang med at rekruttere et korps af karkirurger fra hele landet til at gennemgå behandlingsforløbene. Disse karkirurger skal i hver sag vurdere, om gennemgangen giver anledning til at patienterne skal vejledes om mulighed for at søge erstatning. Der vil blive sikret armslængde, så kirurger ikke gennemgår egne forløb eller forløb fra eget hospital.

De første gennemgange sættes i gang i denne uge (uge 24, 2022) og skal hjælpe med at afklare, hvor lang tid det vil tage at gennemgå hver journal. Samt vise, om kriterierne skal præciseres for at afdække de hændelser, der potentielt kan udløse en erstatning.

Når vurderingen bliver, at der kan være mulighed for at søge erstatning, vil patienterne få besked om, at de bør overveje at søge erstatning. Patienterstatningen vil, i de sager der anmeldes, tage endelig stilling til, om patienten er berettiget til erstatning eller ej.

Beskeder sendes løbende med e-post, så snart karkirurger har gennemgået den enkelte patients behandlingsforløb. Klager over behandlingen kan i øvrigt foretages uafhængigt af undersøgelsen hos Styrelsen for Patientklager, og der kan også uafhængigt søges erstatning ved Patienterstatningen.

cwa

Region_Midtjylland_infografik_amputationer