Region Sjælland ligger også højt med amputationer

I Region Sjælland amputerer man meget oftere ben og underben end i andre regioner og lige så hyppigt, som man gør i Region Midtjylland.
11. JUN 2022 9.08

TEMA: Amputationssagen

SJÆLLAND / MIDTJYLLAND: De seneste 16 år har Region Sjælland foretaget langt flere amputationer af ben og underben sammenlignet med flere andre regioner. Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af aktindsigt i tal fra Landspatientregisteret.

Data over amputationer i regionerne fra 2005-2021 viser således, at Region Sjælland i perioden har udført hele 20 pct. flere ben-amputationer per indbygger over 50 år, end man har gjort i Region Nordjylland og Region Hovedstaden og 10 pct. flere end i Region Syddanmark.

I alt har Region Sjælland udført 4.043 benamputationer på personer over 50 år i perioden, hvilket er blot en halv procent færre end i Region Midtjylland målt per indbygger.

Region Midtjylland erkendte efter en ekstern undersøgelse i april måned, at regionen i en årrække har foretaget op mod 47 benamputationer om året, der kunne have været undgået.

Tallene for amputationer er trukket ud fra samme kriterier, der lå til grund for rapporten om Midtjylland.

Professor: Alarmklokkerne bør ringe

Data for Region Sjælland er bekymrende, mener Søren Paaske Johnsen. Han er overlæge ved Aalborg Universitetshospital samt professor og leder af Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet, der forsker i netop kvalitet i sundhedsvæsenet.

- Hvis alarmklokkerne ringer i Region Midtjylland, bør de ringe lige så højt i Region Sjælland. Ud fra de her tal er det svært at sige, at det kun skulle være Region Midtjylland, som måtte have et problem, når det kommer til at have et højt antal amputationer. Her ser det ligeså mistænkeligt ud i Region Sjælland, siger Søren Paaske Johnsen efter at have set Ekstra Bladets data.

Han understreger dog samtidig, at det kræver en nærmere analyse for at fastslå med sikkerhed, hvad der er årsag til de høje amputationsrater. At forklaringen skulle være tilfældigheder eller forskelle i befolkningsgrupperne regionerne imellem finder han dog usandsynlig.

- Når vi kigger på data, så er det altså ikke sådan, at vi har kæmpestore forskelle, når det kommer til demografi og livsstil på tværs af regionerne. At forskellene, vi ser her, primært skulle skyldes forskelle i befolkningerne, vil jeg vurdere som usandsynligt, siger han.

Afventer undersøgelse

Formand for regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), har ikke ønsket at stille op til interview.

I stedet skriver regionen i en mail:

"Region Sjælland har i lyset af undersøgelsen af Region Midt stor opmærksomhed på at få belyst, om der er kvalitetsforskelle regionerne imellem i udredning og behandling af denne type patienter. Region Sjælland ønsker at få foretaget en grundig og ensartet undersøgelse af området, herunder at få afdækket forskellene i antal amputationer.

Vi har derfor sammen med de fire andre regioner bestilt en landsdækkende undersøgelse med fagfolkene i spidsen hos Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Vi afventer nu den undersøgelse. Såfremt undersøgelsen viser, at der er kvalitetsudfordringer, er vi klar til omgående at løse disse", lyder det fra regionen.

13. juni 09.49: Rubrik rettet fra "Region Sjælland amputerer mest" til "Region Sjælland ligger også højt med amputationer"

 

sfe