Fyret lærer fik først det rette jobtilbud da hun blev fyret

En årsløn i godtgørelse for forskelsbehandling efter hjertelidelse, har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

En førtidspensioneret lærer får en årsløn med sig i erstatning efter at være afskediget i kølvandet på blodprop i hjertet og en efterfølgende hjertelidelse. Afskedigelsen var en overtrædelse af ligebehandlingsloven, fordi der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til, at hjertelidelsen i forskelsbehandlingslovens forstand var et handicap, har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

Efter 16 års ansættelse blev læreren ramt af blodproppen tilbage i 2017, og det stod efterhånden klart, at hun ikke ville kunne vende tilbage på fuld tid. Der blev aftalt forskellige tilpasninger af hendes arbejdsforhold, men efter godt et år indstillede skolen hende til afskedigelse "begrundet i de driftsmæssige problemer, som dit omfattende fravær giver, og at der ikke er udsigt til, at du vil kunne genoptage arbejdet i fuldt omfang inden for en overskuelig fremtid", som det blev beskrevet.

Opsigelsen af lærerer indeholdt en klausul, hvorefter hun ville få tilbudt ansættelse i en deltidsstilling, hvis hun i hele opsigelsesperioden formåede at "arbejde fuldt, helt og stabilt" svarende til 50-58 pct. af fuld tid. Blot ti dage inde i opsigelsesperioden blev hun imidlertid sygemeldt, og efterfølgende fyret for yderligere et halvt års tid senere at blive tilkendt førtidspension.

Derefter klagede hun til Ligebehandlingsnævnet over, at hun ved afskedigelsen af hende havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven. Det giver nævnet hende ret i, blandt andet med henvisning til at skolen først i forbindelse med afskedigelsen tilbød en deltidsstilling med relevante hensyn til timetal og opgavesammensætning.

Det udløser en godtgørelse på 525.000 kr., svarende til en årsløn, hvilket også var, hvad den afskedigede lærer havde krævet.

 

Se Ligebehandlingsnævnets kendelse.