Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Furesø: Placerer plejecenter midt i stort boligområde

Furesø: Placerer plejecenter midt i stort boligområde

Social- og Sundhedsudvalget peger på Farum Midtpunkt som hjemsted for 60 nye plejeboliger. 'En beslutning med store perspektiver,' siger udvalgsformanden. Midtpunktets beboerdemokrati bakker op
16. MAJ 2011 10.43

FURESØ: Social- og Sundhedsudvalgets beslutning kommer efter et halvt års indgående drøftelser om placeringen af plejeboligerne. Undervejs har flere alternativer været på bordet – bl.a. en udbygning af det eksisterende Plejecenter Lillevang i Farums udkant.

Men på sit seneste møde besluttede udvalget at anbefale Farum Midtpunkt som hjemsted for de 60 nye plejeboliger, der bliver etableret med bl.a. bofællesskaber, genoptræningsfaciliteter, fællesarealer, caféområde, frisør og lignende.

- Beslutningen har afgørende betydning for de muligheder, vi i fremtiden kan tilbyde vores ældre medborgere. I Farum Midtpunkt kan vi etablere moderne, bynære faciliteter med gode adgangsforhold. Her kan de ældre skabe deres eget lokalmiljø og samtidig tilføre og tiltrække ressourcer til området. Vi ser mange spændende perspektiver i denne beslutning, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Mortensen (K).

Tryghed er afgørende
Social- og Sundhedsudvalget er meget opmærksom på de bekymringer, som kommunens Ældreråd har givet udtryk for i forbindelse med placeringen i et område, der til tider er præget af uro.

- Vi tager Ældrerådets holdning yderst alvorligt og er enige i, at det er helt afgørende at sikre plejecentrets beboere, men også besøgende og medarbejdere, et trygt og roligt miljø med beskyttede områder og en rar atmosfære, siger Susanne Mortensen.

Hun håber, at Ældrerådet vil takke ja til udvalgets invitation om at udpege repræsentanter til det byggeudvalg, der nu skal i gang med den videre konkretisering af projektet. 

Også i Blokrådet, der er Farum Midtpunkts øverste beslutningsorgan, er der stor opbakning til plejeboligerne.

- I Farum Midtpunkt bor der cirka 4.000 mennesker, der – helt ligesom i alle andre bysamfund – er ganske almindelige familier, par og enlige. Plejeboligerne er for os at se et kærkomment og naturligt supplement til et mangfoldigt og levende boligområde, og vi ser frem til at se det endelige forslag til byggeriet, siger Gerd Karlsen, formand for Furesø Boligselskab, som ejer Farum Midtpunkt. 

Plejeboligernes placering skal nu behandles på Planudvalgets møde i juni, hvorefter det kommer på byrådets dagsorden til endelig godkendelse før sommerferien. Derefter går kommunen og KAB, der administrerer Farum Midtpunkt, i gang med at udarbejde et skitserne til det endelige byggeprojekt. De 60 boliger forventes at stå færdige til indflytning i 2014.

mou