Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frederiksberg sparer på brud med skraldemonopol

Borgerne på Frederiksberg får hentet skrald 13 pct. billigere, end da R98 havde monopol på opgaven

FREDERIKSBERG: For godt et år siden stoppede skraldemonopolet R98 med at hente affald på Frederiksberg. Nu viser de første regnskabstal, at skiftet har været en god forretning for Frederiksberg-borgerne, som formentlig har udsigt til lavere priser og forbedret service.

Det foreløbige regnskab for 2011 viser, at kommunens egne folk, Frederiksberg Renovation, har brugt 45-46 mio. kr. på at hente husholdningsaffald og andet skrald. Det er lavere end budgettet på 48 mio. – og hos R98 kostede det endda ca. 53 mio. kr. at hente skrald fra kommunens godt 50.000 husstande.

- Vi havde regnet med en besparelse på knap ti pct., men Frederiksberg Renovation har formået at løse opgaven ca. 13 pct. billigere. Det synes jeg er meget flot, siger Nils-Ole Heggland (K), formand for drifts- og forsyningsudvalget.

Hvor skal pengene bruges?
Opgaven med at hente skrald kom i udbud, da R98's mangeårige monopol i hovedstaden blev bragt til ophør af blandt andre Konkurrencestyrelsen. På Frederiksberg endte udbuddet med, at kommunen selv overtog opgaven, som opfatter godt 1,2 millioner tømninger på et år.

Nu skal politikerne beslutte, hvordan millionbesparelsen skal bruges fra næste budgetår, 2013.

- Mit umiddelbare bud er en kombination af lavere priser, højere service og bedre miljø. Ud over at sænke prisen kan vi se på, om vi nogle steder kan forbedre servicen over for borgerne og desuden gøre skraldeindsamlingen endnu mere miljøvenlig, fx så mere affald bliver sorteret og genanvendt, siger Nils-Ole Heggland.


Frederiksberg Renovation har cirka 50 skraldefolk og fire ansatte i ledelse og administration. Skraldefolkenes miljøvenlige 'flåde' omfatter tre mikrobiler og 16 store såkaldte komprimatorvogne. Næsten al skrald bliver genanvendt, en stor del på Amagerforbrænding, hvor det bliver omdannet til fjernvarme og på den måde erstatter kul og olie.

lcl