Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frederiksberg satser på grønnere bilpark

Frederiksberg indgår kontrakt med Det Økologiske Råd
22. AUG 2011 10.08

FREDERIKSBERG: Frederiksberg Kommune indgår nu en kontrakt med  Det Økologiske Råd om at skabe en grønnere bilpark. Kontrakten - kaldet Cleaner Car Contract - fastsætter en grænse for, hvor meget CO2, kommunens bilpark må udlede i 2012.
 
Det betyder, at flåden af nye personbiler gennemsnitligt i 2012 må udlede 130 g CO2/km.

- 40 pct. af alle nye biler i EU købes til erhvervsformål. Det har derfor meget stor og positiv betydning, når en kommune som Frederiksberg på denne måde vil være med til at fremme en mere bæredygtig transport, siger Bo Normander, formand for Det Økologiske Råd.

Cleaner Car Contracts har til formål at sende et stærkt signal til bilproducenter og importører om, at vigtige aktører på bilmarkedet efterspørger grønnere teknologi. Det skal være klart for bilproducenterne, at de roligt kan satse på grøn teknologi - også inden EU's lovgivning tvinger dem til det. Der er købere nok.

Frederiksberg Kommune har også iværksat andre tiltag for at fremme de mere miljøvenlige transportformer. Kommunen deltager bl.a. i Energistyrelsens forsøgsordning med elbiler og har som den første kommune i landet indkøbt eldrevne lastbiler til Frederiksbergs Gartner- og Vejservice. Desuden har Frederiksberg Kommune deltaget i udarbejdelsen af en ny vejledning om indkøb af person- og varebiler til offentlige myndigheder og vil fremover følge de retningslinjer, som er beskrevet i vejledningen.

ka