Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frederiksberg på vej til at skabe 1000 job

BUDGET 2012 Budgetforlig rummer anlægsplan i 2012 på netto 350 mio. kr. og et samlet investeringsniveau på netto 1,1 mia. kr. i perioden 2012-2015
6. OKT 2011 9.36

FREDERIKSBERG: Det høje investeringsniveau har primært som sigte at understøtte kommunens vækstbehov. De omfattende investeringer vil samtidig kunne virke som en lokal vækstpakke, der skønnes at kunne skabe over 1.000 ekstra arbejdspladser, oplyser kommunen.

Budgetforliget sætter fokus på:

Fortsat ambitiøse udbygnings- og moderniseringsplaner på de store velfærdsområder - dagtilbud, skoler og plejeboliger.

Udrulning af en masterplan på det specialiserede voksenområde - herunder med etablering af et nyt center for beskyttet beskæftigelse og aktivitet på Frederiksberg samt etablering af flere moderne boliger

Udvidelser og styrket kapacitetsudnyttelse af kommunens kultur- og fritidsfaciliteter - herunder udvidelse af kunststofgræsbaner og kommunens nye kultur- og bevægelseshus KU.BE med en svømmehal

Målrettede indsatser på beskæftigelsesområdet

Nye stærke initiativer, der styrker Frederiksberg som en bæredygtig storby, der samtidig tilpasser sig til fremtidens klima

Investeringer i byens udvikling

Fokus på effekten af kommunens service for brugere og borgere