Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredericia tættere på et fæstningscenter

KORT NYT30. SEP 2020 8.15

FREDERICIA: Som et element i det nyligt tiltrådte budgetforlig i Fredericia er partierne enige om, at der skal arbejdes for at etablere et fæstningscenter. Området omkring den såkaldte Voss-grund tænkes ind som en mulig placering således, at der skabes sammenhæng til voldprojektet og restaureringen af Fredericia Vold.

Der udpeges en projektleder for arbejdet med fæstningscenteret, og der skal gang i dialog med relevante fonde om udviklingsarbejdet. Området har i flere år været forsømt, men byrådet har i 2020 sikret sig ejerskab over den strategisk vigtige Voss-grund, hedder et i forligsteksten. Der er afsat midler til rydning af grunden, etablering af midlertidig parkering og forskønnelse af området.  

Lokalhistorisk arkiv flyttes samtidig til Flydedokken, som får afsat 4,2 mio. kr. til at blive istandsat for. Og det nuværende lejemål for Lokalhistorisk arkiv opsiges. Herved frigøres husleje, og opsigelsen bidrager til kommunens strategi om at skabe bedre udnyttelse af egne kvadratmeter.

ka