DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Fredericia strammer op i kolonihaveområde

KORT NYT20. NOV 2020 10.00

FREDERICIA: En grundejerforening i et kolonihaveområde i Fredericia har ønsket mulighed for helårsbeboelse, men det vil by- og planudvalget ikke tillade, skriver Fredericia Dagblad. 60-70 beboere skal nu dokumentere, at de bor et andet sted end i deres kolonihave.

Også byrådet har nikket ja til en ny lokalplan, der forhindrer helårsstatus - blandt andet på grund af naboskab til Shell Raffinaderiet, men planen har grundejerne siden indanket til Planklagenævnet. 

Den tidligere lokalplan gav mulighed for 35 kvadratmeter bebyggelse, mens den nye åbner for 80 kvadratmeter plus 21 kvadratmeter udhuse. 

ka