DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Fredensborg høster gode erfaringer med elbiler

Fredensborg høster gode erfaringer med elbiler

Fem elbiler sparer både penge i brændstof samt CO2-udledning. Et brugbart net af ladestandere er næste udfordring
10. JAN 2012 12.45

FREDENSBORG: I slutningen af maj 2011 fik Fredensborg Kommune fem elbiler til henholdsvis Center for Ældre og Handicap, Center for Kommunale Ejendomme og Arealer og Center for IT og Digitalisering.

Elbilerne blev anskaffet med støtte fra Energistyrelsen, og efter en periode med tilvænning har brugerne udtrykt stor glæde ved bilerne. Samtidig viser de første resultater, at kommunen både sparer penge og mindsker udledningen af CO2 ved at køre i elbilerne.

• Beregninger viser, at kommunen i de to første måneder sparede ca. 7000,- kr. på brændstof for de fem elbiler i forhold til, hvis der var blevet kørt i fem almindelige benzinbiler. Hvis antallet af elbiler skaleres op til 100 stk., ville der være en brændstofbesparelse på 840.000,- pr. år.

• De fem elbiler kørte i perioden maj til primo november 15.000 kilometer og brugte ca. 2.000 kWh el. I forhold til fem almindelige benzinbiler anslås det, at brugen af elbiler i kommunen vil spare klimaet for ca. 5 tons CO2 pr. år.

Som en del af projektet støttet af Energistyrelsen indsamler Fredensborg Kommune også erfaringer med elbiler fra andre kommu-ner i Region Hovedstaden. Dette er med til at skabe et overblik over udbredelsen af elbiler, samt finde frem til hvilke barrierer, der hindrer kommuner i at starte elbilsprojekter. Derved kan der lettere arbejdes frem mod en elbilsparat region.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) udtaler:

- Viden fra elbilerne bruger vi til at give input til den regionale klimastrategi, så vi kan hjælpe til med at Region Hovedstaden kan blive en elbilsparat region, så hurtigt som muligt. En af de udfordringer, der skal arbejdes med, er udbredelsen af et brugbart net af ladestandere.

ka