Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frank Jensen: Opret fond til parkeringspenge

Med et nyt lovforslag lander pengene, som var øremærkede til parkering i kommunerne, nu i statskassen uden øremærkning til noget som helst

KØBENHAVN: - I København har merindtægterne på parkeringsområdet siden 2005 været reserveret til at forbedre parkeringsforholdene for københavnerne og det københavnske erhvervsliv. De midler skal nu afleveres til statskassen, og det er en skam for byens bilister, siger overborgmester Frank Jensen, der opfordrer regeringen til at oprette en fond, der sikrer, at pengene fra kommunerne går til p-anlæg.

P-penge brugt til nye p-anlæg
I København har der siden 2005 været en politisk forståelse om, at stigningen i taksterne fra parkeringsområdet bruges på at bygge nye p-anlæg for. De seneste måneder har et bredt flertal på rådhuset forhandlet om flere p-pladser til københavnerne. Med regeringens lovforslag er der for kommunen 203 mio. mindre at gøre godt med i årene fra 2011-2014 samt ca. 80 mio. mindre årligt herefter.

- Det er vigtigt at forstå, at vi har sat p-afgifterne op, fordi vi ikke ønsker en by oversvømmet af biler. Det handler altså ikke om at tage penge fra vores borgere, men om at regulere trafikken. Til gengæld har der været enighed om at bruge takststigningerne på at forbedre p-forholdene i byen. Det kan vi ikke længere, siger Frank Jensen, der tilføjer, at taksterne ikke bliver sat ned af den grund.

- Det eneste, der kommer til at ske, er, at penge, som var øremærkede til parkering i København, nu lander i statskassen uden øremærkning til noget som helst. Det er klart, at det bliver sværere at finde pengene, når der ikke længere er faste midler til området, og pengene i stedet skal prioriteres på linje med penge til alt muligt andet.

lcl