Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forskningsprojekt i Vejles skoler en succes

Målrettet arbejde med trivslen i skolerne forbedrer elevernes læring - det er konklusionen på det store forskningsprojekt, 'Mange Måder At Lære På' , som er gennemført i Vejle 2008-2011

VEJLE: Samtlige 35 skoler,  over 10.000 elever og ca. 1700 lærere, skolepædagoger og ledere har med succes udviklet nye og kendte måder at lære på. Trivslen er blevet målt både før og efter, og resultaterne var markante.

- Vi satte gang i 'Mange Måder At Lære På' for at imødekomme elevernes forskellighed og tage den nyeste viden om læring og pædagogik i brug. Vi ville se, om der var en sammenhæng mellem trivsel og læring. Og vi ville måle på det. Derfor gik vi sammen med forskere fra Universe Research Lab - med lektor Hans Henrik Knoop i spidsen, fortæller Dan Skjerning (S), formand for Børne- og Ungeudvalget.

- Og eksperimentet er i høj grad lykkedes. Rapporten viser, at der leveres rigtig megen god undervisning i Vejles folkeskoler, understreger Dan Skjerning. Og det er imponerende - ikke mindst i lyset af de store udfordringer, vores skoler oplever i disse år med bl.a. store økonomiske besparelser. De gode erfaringer skal vi nu arbejde videre med i skoleudviklingsprojektet 'Skolen i Bevægelse', understreger udvalgsformanden.

Rapporten viser, at de små elever i 0.-3. klasse oplever skolen som et rart, sjovt og trygt sted. Eleverne lader til i stigende grad at finde undervisningen meningsfuld, og de oplever i stigende grad tilfredshed med den måde, undervisningen foregår på.

For eleverne i 4.-10. klasser viser trivselsundersøgelsen, at der er betydelig fremgang på næste alle områder. Elevernes oplevelse af deres skolegang og deres trivsel er klart forbedret gennem projektperioden.

Samlet set peger rapporten på, at der fortsat skal være fokus på skolernes fysiske rammer, på sundhed og mulighed for kompetenceudvikling i personalegrupperne. Forskerne understreger også, at både ledere og lærere og pædagoger bør have mulighed for at prioritere deres opgaver.

Der er også forsat udfordringer i elevgruppen i forhold til mobning, koncentration og kedsomhed.

Lærere og pædagoger mere kritiske
Lærere og skolepædagoger bedømmer samlet set deres arbejdsvilkår noget mere kritisk i den sidste undersøgelse end tilfældet var i den første. Der er dog store afvigelser afhængig af, hvilke områder undersøgelsen spørger ind til.

- Det er værd at hæfte sig ved, at skolerne til trods for effektiviseringer og besparelser ikke bare har været i stand at holde en høj pædagogisk kvalitet på mange af de vigtigste områder. De har endog været i stand til at skabe en række markante forbedringer, siger skolechef Anette Jensen.

Hun glæder sig over, at lederne samlet set giver udtryk for tilfredshed i forbindelse med deres arbejde. De fungerer godt på langt de fleste områder, og som gruppe oplever de stor frihedsgrader i hverdagen og en personlig, social og faglig udvikling. De oplever dog også, set under forskningsprojektets forløb, større pres udefra.

Rapporten blev for nylig præsenteret på Vejle Kommunes Skolerigsdag. Dagen var på én gang med til at markere et farvel til forskningsprojektet 'Mange Måder At Lære På' og et goddag til skoleudviklingsprojektet 'Skolen i Bevægelse'.

mou

 Foto: Nils Rosenvold