Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forsker-fusion må række ud over Valby Bakke

DEBAT Der er gode grunde til at placere fusionen af KREVI, AKF og DSI i både i Aarhus og København, mener Aarhus-borgmesteren
29. MAR 2012 14.22

Af borgmester Jacob Bundsgaard

Anvendelighed i kommunerne bør være styrende for den nye fusion af KREVI, AKF og DSI til analyse- og forskningsinstituttet AFI. Derfor er der også gode grunde til at placere instituttet både i Aarhus og København.

Ingen kan være i tvivl om, at det nye instituts arbejde skal bygge på forskningsmæssige metoder. Det handler om kvaliteten og troværdigheden i undersøgelserne. Sådan må det være.

Men det er samtidigt helt afgørende, at undersøgelserne og anbefalingerne er aktuelle i forhold til kommunernes konkrete problemer. Instituttet skal hjælpe til at finde de løsninger i kommunerne, som gør os i stand til at håndtere de store økonomisk udfordringer i kommunerne lige nu, og samtidig fastholder og udvikler kvaliteten i vores tilbud til borgerne.

Lange udredninger bagud i tid har meget sjældent givet svar på de problemer, kommunerne skal løse. Vi har brug for anvendelig viden i en form, så vi ikke skal oversætte det til menne-skesprog først - og hellere resultaterne i dag end i morgen.

Signalet fra regeringen om to geografiske lokationer for det nye institut er derfor klogt. Statslige institutioner i København har en tendens til i bedste fald ikke at skue udover Valby Bakke - i værste fald kun mod Christiansborg. Og der er faktisk mange kommuner uden for Valby Bakke, som man kan lære rigtig meget af, hvis nogen skulle være i tvivl. Regeringen bør derfor fastholde en jysk placering i det nye institut. Det øger interessen for kommunernes virkelighed, og muld under fødderne har altid givet en bedre forankring.

Synergi
En placering både i Aarhus og København har i tilgift den gevinst at de eksisterende samarbejder med de respektive universiteter kan fastholdes. KREVI og Aarhus Universitet har gennem de senere år udviklet et unikt samarbejde, som giver rigtig god mening for begge institutioner - og konkrete gevinster for arbejdet. Her kan man passende anvende det ellers noget slidte ord - synergi.

På Aarhus Universitet er der også opbygget et meget stærkt forskningsmiljø med fokus på styringen og organiseringen i kommunerne - et grundtema for et nyt institut. Dette forskningsmiljø kan blive et meget stærkt bidrag til udviklingen af det nye institut med en skarp kommuneprofil.

En samling af de tre institutioner er et klogt valg af regeringen. Der er brug for en samlet analyse- og forskningsinstitution. Det afgørende bliver, om det der produceres kan anvendes i den kommunale verden. En placering af instituttet i Aarhus og København vil optimere udnyttelsen af samarbejdsmulighederne til vores andre forskningsinstitutioner og sikre forbindelsen til virkeligheden, så resultaterne kan bruges. Det bør være en meget klar ambition i en tid, hvor ressourcerne er knappe.

Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S)