Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunal forskning samles i et institut

I kommende lovforslag lægges AKF, DSI og KREVI sammen
KORT NYT5. JAN 2012 13.49

Regeringen vil i begyndelsen af februar fremsætte et lovforslag om oprettelse af et nyt analyse- og forskningsinstitut under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Af regeringens lovkatalog fremgår følgende:

'Lovforslaget indebærer, at der under Økonomi- og Indenrigsministeriet oprettes et nyt analyse- og forskningsinstitut. Instituttets hovedopgaver bliver at udarbejde analyser og forskning, som er anvendelsesorienteret og praksisnær i forhold til kommunernes og regionernes kerneydelser. Det nye analyse- og forskningsinstitut etableres ved en sammenlægning af Anvendt Kommunalforskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).'

jos