Formandsrokade i OAO-Stat efter exit fra fagforening

KORT NYT30. JAN 2020 15.22

Statsdelen af Offentligt Ansattes Organisationer har fået ny formand i skikkelse af den hidtidige næstformand Rita Bundgaard. Hun er tillige formand for HK Stat.

Ny næstformand i OAO-Stat er forhandlingssekretær Hanne Gram fra 3F. Rokaderne træder i kraft med det samme, idet formandsposten blev efterladt ubesat, da Flemming Vinther for nylig trak sig som formand for soldaternes fagforening HKKF.

Også i de statsansattes øverste paraplyorganisation, Centralorganisationernes Fællesudvalg, har Flemming Vinthers afgang efterladt en ubesat formandspost. Her er næstformanden Anders Bondo Christensen fra Lærernes Centralorganisation fungerende formand indtil videre.

mk