Forkert at psykiatri forbød kvinde at medbringe servicehund til samtaler

Ligebehandlingsnævnet konkluderer, at en kvinde med svær angst skulle have haft mulighed for at tage sin hund med.
24. NOV 2022 14.00

En kvinde med svær angst, som fik afslag på at medbringe sin servicehund til samtaler i psykiatrien, har fået medhold i sin klage til Ligebehandlingsnævnet. Afslaget vurderes at være omfattet af handicapdiskriminationsloven, da kvinden ikke var rask nok til at tage til samtaler uden hunden, og derfor blev udsat for diskriminerende forskelsbehandling på grund af sit handicap. 

Hendes læge har tidligere udtalt, at hun lider af invaliderende angst og de gener, der følger med i form af søvnproblemer, uro, tankemylder, svingende appetit, selvbearbejdelse, isolation, energifattig og at hun ofte får panikanfald med rysten, urolig mave, svedtendens, og at hunden er en certificeret servicehund, som er med til at mindske angstsymptomer og kan forhindre nye anfald med panikangst.

Da kvinden klagede, svarede den pågældende region, at der er et generelt forbud mod dyr i psykiatrien, kun med undtagelse af førerhunde. Først da en af kvindens bekendte henvendte sig til regionen og oplyste, at en servicehund skal kunne medbringes på lige fod med en førerhund, blev regionen bekendt med det. Derefter ændrede den politik, og kvinden kunne herefter medbringe sin servicehund til samtaler. 

Diskrimination på grund af handicap

Tidligere havde kvinden gentagne gange fået afslag på at medbringe hunden, hvilket resulterede i, at hun aflyste sine behandlingssamtaler. Nævnet vurderer, at det har forsinket og forværret hendes forløb. 

Det fremgår af handicapdiskriminationsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes handicap. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet. 

Ligebehandlingsnævnet giver, på blandt andet baggrund af lægens udtalelser, medhold i klagen i afslag på at medbringe servicehund, da kvinden har et handicap omfattet af handicapdiskriminationsloven. Regionen skal betale kvinden 10.000 kr. i godtgørelse. 

Læs hele afgørelsen her.

rmn