Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forenede Care skal drive plejecenter som OPP

Firmaet, der driver flere plejecentre i Sverige, vandt udbuddet i Syddjurs
27. JUN 2011 9.12

SYDDJURS: Syddjurs Kommune har efter en udbudsrunde besluttet at indgå en aftale om offentlig-privat partnerskab med Forenede Care om drift af plejecenter Søhusparken i Ebeltoft. Forenede Care driver flere plejecentre i Sverige og har stor erfaring med opgaven, oplyser kommunen.

Efter en prækvalifikationsrunde modtog Syddjurs Kommune tre bud fra private leverandører på opgaven, ligesom der også blev afgivet kontrolbud fra ældreområdet i Syddjurs Kommune. Byrådet pegede i enstemmighed på Forenede Care ud fra en vurdering baseret på kvalitet og pris, hvor kvalitet og pris er vægtet ligeligt.

Overdragelse af personalet vil ske efter virksomhedsoverdragelseslovgivningen.

Den oprindelige beslutning om at sætte plejecenteret i udbud som et servicepartnerskab blev truffet i forbindelse med budgetprocessen i 2010. Borgmester Kirstine Bille (SF) udtaler:
- Siden byrådet besluttede at sætte plejecenteret i udbud sidste år, har vi arbejdet strategisk med udformningen af udbuddet. Vi er gået uideologisk til opgaven og har haft fokus på at sikre en opgaveløsning, hvor vi som kommune stadig er tæt på driften. Det tror jeg på, at vi kan sikre med dette partnerskab med Forenede Care.

Plejecenter Søhusparken i Ebeltoft udvides i de kommende år fra 55 til 110 plejeboliger. Aftalen med Forenede Care rummer i første omgang drift af de 55 boliger, men har mulighed for udvidelse med drift af de kommende boliger efterhånden som de står færdige.

ka


Den nye drift forventes af starte 1. februar 2012 under et servicepartnerskab.