dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

For dyr: Klapbro over Ribe Å droppet igen

KORT NYT16. AUG 2021 14.05

ESBJERG: I en orientering til Folketingets Finansudvalg oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S), at en klapbro på Rute 11 over Ribe Å alligevel ikke bliver til noget, da den er for dyr, oplyser BygTek.

Klapbroløsningen blev sat i bero i september 2019, efter ingen af de fem prækvalificerede entreprenørvirksomheder ville byde på projektet inden for den økonomiske ramme. Der var sat 40 mio. kr. af.

Det viste sig senere nødvendigt at gennemføre en række ændringer som følge af mere komplicerede geotekniske forhold, højere grundvandstand, forbedret trafiksikkerhed og de særlige naturforhold i området. I stedet forstærkes og levetidsforlænges den eksisterende bro, hvilket kan finansieres inden for bevillingen.

ka