Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Folketinget bygger om på de stående udvalg

En del af udvalgene får ny sammensætning af arbejdsområder og nye navne efter regeringsdannelsen. Se ændringerne af kommunal interesse
17. OKT 2011 9.45

FOLKETINGET: De folketingspolitikere, der har flere år på bagen som parlamentarikere, skal til at vænne sig til, at en del af de såkaldt stående udvalg nu skifter navn og fagområder.

Folketinget besluttede i maj 2011, at man ville vente med at nedsætte de stående udvalg til efter valget, indtil regeringen havde fastlagt, hvor mange ministerier den ville oprette, og hvilke arbejdsområder ministerierne fik. På den måde kunne Folketinget tilpasse folketingsudvalgenes antal og arbejdsområder efter de ændringer, der skete i ministerierne.

Gruppeformændene har nu besluttet, at der skal ske en række ændringer i udvalgenes sagsområder og navne som følge af de ændringer, der er sket i ministerierne. Det sker, for at udvalgenes sagsområder kan svare til ministeriernes. Antallet af stående udvalg er uændret 26.

Gruppeformændene besluttede imidlertid også, at Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik skal opretholdes med uændret sagsområde, selv om regeringen har nedlagt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og fordelt ministeriets sagsområde på en række andre ministerier.

Udvalget for Forretningsordenen har nu bekræftet gruppeformændenes beslutning.

mou


Her en liste over ændringer i udvalgsnavne og i udvalgenes sagsområder, der har relevans for den kommunale verden: 

Arbejdsmarkedsudvalget ændrer navn til Beskæftigelsesudvalget med uændret sagsområde.

Boligudvalget ændrer navn til By- og Boligudvalget, dog med et ændret sagområde, idet bl.a. byggeri er overført til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget.

Uddannelsesudvalget ændrer navn til Børne- og Undervisningsudvalget. Udvalget får tilført dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge fra Socialudvalget. Udvalget afgiver videregående uddannelser og uddannelsesstøtte til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt folkeoplysning til Kulturudvalget.

Det Energipolitiske Udvalg ændrer navn til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget. Sager om den nationale og internationale indsats mod klimaforandringer har hidtil været varetaget af Miljø- og Planlægningsudvalget. Dette sagsområde overføres til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget. Udvalget får endvidere tilført bygningsområdet.

Miljø- og Planlægningsudvalget ændrer navn til Miljøudvalget. Indsatsen mod klimaforandringer bliver som nævnt overført til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget.

Socialudvalget afgiver sagsområdet dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge til Børne- og Undervisningsudvalget. Udvalget tilføres sagsområderne under Familiestyrelsen fra Retsudvalget.

Sundhedsudvalget ændrer navn til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med uændret sagsområde.

Trafikudvalget ændrer navn til Transportudvalget med - bortset fra en mindre justering - uændret sagsområde.

Udvalget for Videnskab og Teknologi ændrer navn til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Udvalget tilføres videregående uddannelser og uddannelsesstøtte fra Uddannelsesudvalget, en del af de kunstneriske uddannelser fra Kulturudvalget og maritime uddannelser fra Erhvervsudvalget.

Regeringen har nedlagt IT- og Telestyrelsen, og som følge heraf afgiver udvalget dette sagsområde, som opdeles og fordeles til andre udvalg, herunder tele- og internetregulering til Erhvervs, Vækst- og Eksportudvalget og digitalisering af den offentlige sektor m.v. til Kommunaludvalget.