Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fokus på kulturarv betaler sig

Borgerne og virksomhederne bliver i området og nye flytter til, når kommuner kan tilbyde en særlig kulturprofil med aktiv kulturarv, viser en evaluering af kulturarvskommuner
16. SEP 2011 14.00

Kommuner, der bruger kulturarven aktivt, er i høj kurs. Borgere og virksomheder sætter pris på kulturarven og befinder sig godt de steder, hvor kulturarven er profileret. Det viser evalueringen af Kulturarvsstyrelsens og Realdanias to forsøgsrunder med kulturarvskommuner.

Borgerne og virksomhederne bliver i området, og nye flytter til, når kommunen også kan tilbyde en særlig kulturprofil med aktiv kulturarv. Det viser evalueringen af det såkaldte Kulturarvskommuneprojekt, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania søsatte i 2006 med fire kommuner, udvalgt blandt 53 ansøgere.

De fire kommuner var begejstrede, og det førte til, at endnu et projekt så dagens lys i 2008. Også denne gang i udbud, hvor 33 kommuner kappedes om de fire pladser.

Ideen til projektet opstod på baggrund af Kulturarvstyrelsens og Realdanias landsdækkende undersøgelse af den danske befolknings holdning til kulturarv. Undersøgelsen fra 2005 viste bl.a., at over 70 pct. fandt, at kulturarven er vigtig for borgernes velbefindende og virksomhedernes trivsel.

Blivende resultater
Og nu viser rapporten 'Effektevaluering af Kulturarvskommuneprojektet', at Kulturarvskommuneprojektet har været meget vellykket set fra kommunernes side. Evalueringen konstaterer, at der er skabt mange og blivende resultater i de otte lokale projekter og generelt en øget synlighed om kulturarven.

Konsulenterne bag evalueringen, Pluss Leadership, skriver, at der er sket en positiv målopfyldelse i projektet. Målet har været at sætte fokus på kulturarven i planlægningen og udvikle nye metoder til at arbejde med kulturarven, så det bliver en ressource frem for en forhindring i den kommunale udvikling. Og alle kommunerne har indarbejdet kulturarven i deres planstrategi eller direkte i kommuneplanen.

På dagsordenen
Fra de medvirkende kommuner er der også positive røster. Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Hans Christian Maarup (S) anbefaler, at andre kommuner tager kulturarven med i planprocesserne.

- De seneste års arbejde med kulturarven har været med til at styrke sammenhængskraften med udgangspunkt i den fælles fortælling om fjorden. Jeg er sikker på, at kulturarven også fremover vil være en vigtig fællesnævner for samarbejdet omkring udvikling af kommunen. Vi er kulturarvskommune, og det vil vi blive ved med at være.

De 11 kommuner, der har deltaget, er:
2006-2007: Haderslev, Aalborg, Hjørring og Hvidovre Kommuner
2008-2010: Mariagerfjord, Vordingborg og Halsnæs Kommuner, Sydfynske Øhav (et samarbejde mellem Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland Kommuner)

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/pikerslanefarm/with/2686673324/