Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

13 dansk-svenske kommuner nytænker kultur

Furesø deltager i projektet 'Øresundsregionen som Kreativ Metapol' sammen med seks danske og syv skånske kommuner

FURESØ: Det EU-støttede projekt har kørt over tre år og afsluttes til september. Målet med projektet er at bidrage til, at Øresundsregionen bliver en region med høj kreativ innovation og kulturel livskvalitet. Kommunernes medarbejdere indenfor kultur, erhverv og byplanlægning får styrket deres kompetencer til at udvikle aktiviteter, der støtter visionen om Kreativ Metapol.

I modsætning til en metropol, som har ét centrum, betegner ordet metapol en region med mange mindre, ligeværdige centre. Her er fokus på netværk, og det har netop været et af formålene med Kreativ Metapol: at medarbejderne fra de 14 kommuner udvikler netværk hen over sundet, så de også i fremtiden vil tage kontakt og inspirere hinanden til nytænkning.

Et af delprojekterne under Kreativ Metapol hedder Kultur og Sundhed. Her fik medarbejdere fra Furesø Museer inspiration og undervisning i at lave podwalks, hvor kulturarv formidles gennem fortællinger, man lytter til i en mp3-afspiller, mens man går dér, hvor fortællingerne udspiller sig. Furesø Museer udgav i juni en podwalk med fortællinger fra området omkring Fiskebæk.

En gruppe under Kreativ Metapol har kortlagt de samlede kulturtilbud for børn og unge i hele Øresundsregionen, og har fundet gode eksempler på kulturaktiviteter, der kan inspirere på tværs af sundet. De beskrives i magasinet Grænseløs Kultur, og her er Furesø Museer også med, idet der er en artikel om udstillingsprojektet 'Her er mit hood', hvor syv unge fra Farum Midtpunkt fik et kamera og blev bedt om med små film at fortælle om deres hverdag og deres omgivelser - deres 'hood'.

ka