Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

FOA glæder sig over flere faggrupper i folkeskolen

Forsøg med undervisningsassistenter i folkeskolen har givet mere ro og trivsel i klasseværelserne. FOA hilser derfor undervisningsministerens initiativ om flere faggrupper i folkeskolen velkommen
17. FEB 2012 14.17

Der skal flere faggrupper ind i folkeskolen - både i indskolingen og i de ældste klasser. Regeringen har derfor afsat 30 mio. kr. i en forsøgspulje. Og den udmelding vækker glæde hos FOA's pædagogiske sektor.

- I de forsøg, der har været med undervisningsassistenter i folkeskolen, har resultatet været mere ro, bedre trivsel og større fagligt udbytte - især hos de mest udsatte elever. Derfor er jeg glad for, at flere skoler nu får mulighed for at ansætte undervisningsassistenter, siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOA's pædagogiske sektor.

Han henviser til en evaluering, som Ministeriet for Børn og Undervisning har fået lavet af de forsøg, der er gennemført de seneste to år med ansættelse af undervisningsassistenter i folkeskolen.

Evalueringen viste, at undervisningsassistenternes tilstedeværelse i klassen har været med til at skabe mere ro og færre konflikter. Og lærerne siger i evalueringen, at de har haft bedre mulighed for at koncentrere sig om undervisningen, når der har været undervisningsassistenter til stede.

Det er ikke kun i Danmark, at forsøg med undervisningsassistenter har givet gode resultater. I Finland har man længe haft en model, hvor lærere og assistenter arbejder sammen.

På hjemmesiden hos Ministeriet for Børn og Undervisning står der, at der i første omgang er sat 30 mio. kr. af til forsøg med to-lærerordningerne, men flere midler vil komme til. Til reformen af folkeskolen er der samlet set afsat 1,1 mia. kr.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/2615993927/sizes/z/in/photostream/

lcl