Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere ledere og mindre teams i uroplaget hjemmepleje

KORT NYT26. NOV 2020 14.42

VEJLE: Personaleflugt og mistrivsel har præget et stort hjemmeplejedistrikt i Vejle, der nu skal deles op for at få skabt arbejdsro. Der etableres derfor en midlertidig løsning med flere ledere og mindre teams, så ledelsen kommer tættere på den enkelte medarbejder, oplyser kommunen. 

Hen over sensommeren og efteråret har distriktet været på vej til at blive opdelt i tre tværfaglige teams. En opdeling, der skal sikre større sammenhæng i den hjælp, borgerne modtager, og minimere antallet af medarbejdere hos den enkelte borger. 

Forslaget betyder, at der i stedet for én fælles distriktsleder fremover kommer tre ligestillede ledere. 

ka