DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Flere københavnere flytter ud af kommunen under corona
Den københavnske befolkning steg i 2020 ’kun’ med 5.800 personer og ikke 9.400, som tidligere forudsagt
Foto: Thomas Vilhelm, Ritzau Scanpix

Flere københavnere flytter ud af kommunen under corona

Hovedstadskommunen vokser fortsat – men corona lægger en dæmper på befolkningsvæksten.
4. MAR 2021 14.02
TEMA: Corona

KØBENHAVN: En ny befolkningsprognose viser, at København stadig forventes at vokse med flere tusinde nye borgere om året, men at pandemien har lagt en dæmper på forventningerne, særligt på kort sigt. Der bliver stadig født mange børn i København, men flere børnefamilier end normalt ventes at flytte til andre kommuner i de kommende år, lyder det fra kommunen.

Ligesom corona prægede alles liv i 2020, har den også påvirket befolkningsvæksten i København. I 2020 voksede København med ca. 5.800 nye indbyggere - fordelt på et fødselsoverskud på 6.550, en nettoindvandring på 2.750 og en nettofraflytning til andre kommuner på 3.400.

Befolkningstilvæksten var 3.650 færre, end man havde regnet med. Alligevel fortsætter befolkningsvæksten støt i København, hvor der nu bor lidt over 638.000 mennesker.

Ifølge den seneste prognose vil væksten fortsætte, og hovedstaden ventes at vokse med over 127.000 indbyggere frem mod 2050, hvor der ventes at være 766.000 københavnere.

Ud til mere plads og have

Tilværelsen under pandemien fik i 2020 7,3 pct. af byens børnefamilier til at flytte væk mod mellem 6 pct. og 6,5 pct. de foregående fem år. Det kan tyde på, at pandemien og nedlukningen forstærker det allerede eksisterende mønster, at nogle børnefamilier vælger at rykke til en af hovedstadsområdets øvrige kommuner, når de vil have mere plads eller hus med have.

Samlet flyttede netto 3.400 personer fra København til en af landets øvrige kommuner i 2020. Dette er den primære årsag til, at befolkningen ’kun’ steg med 5.800 personer og ikke med 9.400, som tidligere forudsagt.

Pandemien gør det vanskeligt at forudsige befolkningsudviklingen i de kommende år. Pandemien ventes at præge 2021 og til en vis grad årene fremover. Men over tid forventes befolkningsvæksten vende tilbage til et niveau, der kun ligger en smule under de hidtidige antagelser.

Således vil befolkningen ifølge den seneste befolkningsprognose i 2050 være steget fra 638.000 københavnere i dag til 766.000. Det svarer over hele perioden til en gennemsnitlig årlig vækst på små 4.500 nye borgere.

ka