DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Fire pilotkommuner på kurser om angst og depression

Fire pilotkommuner på kurser om angst og depression

Skal som de første implementere et nyt koncept, som bygger på at uddanne frivillige, ulønnede instruktører med egne erfaringer med angst og depression
29. FEB 2012 19.12

VIBORG: Viborg Kommune er netop blev udpeget som pilotkommune for kurset 'Lær at tackle angst og depression'.

Ud af 21 ansøgerkommuner blev Viborg udvalgt sammen med Guldborgsund, Esbjerg og Fredensborg kommuner til som de første at implementere et nyt koncept, som bygger på at uddanne frivillige, ulønnede instruktører, som selv har erfaringer med angst og depression - enten personlige erfaringer eller erfaringer som pårørende.

De fire pilotkommuner er udvalgt af det statslige organ, Komiteen for Sundhedsoplysning, ud fra en række kriterier, som blandt andet handler om erfaringer med at udbyde patientuddannelser som 'Lær at leve med en kronisk sygdom' og 'Lær at leve med kroniske smerter', som Viborg Kommune har udbudt de seneste tre til fire år. Desuden har der allerede meldt sig frivillige, som ønsker at blive instruktører, ligesom Kommunen har gode erfaringer med at rekruttere deltagere til denne type kurser.

- Kurset 'Lær at tackle angst og depression' vil kunne udfylde et tomrum for en lang række borgere, som vi som kommune allerede er i kontakt med. Konceptet passer fint ind i tankerne om frivillighed og tankerne om, at de, der selv har - eller har prøvet - at have skoen på, bedst ved, hvor den trykker.

- Man kan sige, at det er hverdagens eksperter, der ved hjælp af en instruktøruddannelse får mulighed for at give deres erfaringer videre til andre, som har brug for dem, siger formanden for Socialudvalget, Mette Nielsen.

Kurserne udbydes i et samarbejde mellem de tre afdelinger Sundhed og Omsorg, Handicap, Psykiatri og Udsatte og Arbejdsmarked. Instruktøruddannelserne vil starte inden sommerferien og derefter vil kurserne blive tilbudt borgere i Viborg Kommune med angst og depression hurtigst muligt.

mou