Fire kommuner sættes fri på beskæftigelsesområdet

Som del af aftalen om kommunernes økonomi skal der udpeges fire kommuner, der skal sættes fri af beskæftigelsessystemets styring og krav.

Regeringen og KL har i går aftalt, at der skal udpeges fire kommuner som såkaldte velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

De fire kommuner skal i en treårig periode i videst muligt omfang sættes fri af statslig regulering for at give plads til kreativitet og nytænkning. Kritik af området er bl.a. at jobcentrenes sagsbehandlere bruger for meget tid på pligten til aktivering og på at overholde krav til formen på samtaler. De frie kommuner skal så have frihed til at lave den beskæftigelsesindsats, som de mener kommer borgeren mest til gavn.

- Sagsbehandlerne ude i jobcentrene fortæller mig, at den statslige og kommunale kontrol har taget overhånd. Og at det i sidste ende kan gå ud over den hjælp, de kan give borgerne. Det har vi lyttet til, og nu gør vi noget ved det. Lige nu ser regeringen også på, hvordan hele beskæftigelsesindsatsen kan nytænkes. Jeg glæder mig til at i første omgang at drøfte det med de politiske partier og efterfølgende se det spændende arbejde udfolde sig i praksis, siger Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Rettigheder fastholdes

For at sikre borgernes grundlæggende rettigheder foreslår regeringen, at der skal gælde en række fundamentale hegnspæle i indsatsen, så som at ydelser til borgerne - fx kontanthjælp eller dagpenge - ikke indgår i forsøget, men fastholdes som de er i dag. Derudover er KL og regeringen enige om at gå nye veje:

- Jeg er glad for, at KL har lyst til at tænke beskæftigelsesområdet mere kreativt. Vi har haft velfærdsaftaler på flere offentlige områder de seneste år, og med de erfaringer in mente synes jeg, at det er helt oplagt at se på beskæftigelsesområdet som det næste. Det er tid til at tænke nyt og tænke stort - og jeg håber, at de fire kommuner vil være med til at udfordre os og inspirere os til at se nye veje, siger Peter Hummelgaard.

Ved at sætte de fire kommuner fri ønsker regeringen "at øge den lokale forankring og give mest mulig frihed til at lade den enkelte medarbejders faglighed blomstre," lyder det fra ministeriet. De fire kommuner vil blive udpeget inden sommerferien, og forligskredse på beskæftigelsesområdet vil blive indkalt til forhandlinger om de konkrete rammer for forsøget.

cwa