Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fire kommuner kæmper om at blive årets kriminalitetsforebygger

I morgen uddeler Det Kriminalpræventive Råd for andet år i træk prisen for den lokale forebyggende indsats. Roskilde, Køge, Aalborg og Bornholm er de nominerede
26. MAR 2012 12.00

- For at nå de unge, der er ude i kriminalitet eller på vej, er det vigtigt, at vi møder dem i øjenhøjde, og at det sker lokalt. Derfor sætter Det Kriminalpræventive Råd fokus på det lokale kriminalpræventive samarbejde. Hvis en lokal indsats skal lykkes, må der sættes ind gennem et samarbejde mellem lokale myndigheder, institutioner og frivillige, hvor også hjemmet, skolen, fritidsklubben og gademedarbejderen bliver inddraget. En effektiv lokal forebyggelsesindsats må ske på mange fronter, siger Eva Smith, formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Opbakningen og interessen for Den Kriminalpræventive Dag i morgen er stor – mere end 700 deltagere fra ind- og udland har tilmeldt sig dagen på Brøndby Stadion.

Igen i år hædrer Justitsministeriet en konkret indsats, der lokalt forebygger kriminalitet, det sker, når justitsminister Morten Bødskov (S) uddeler prisen.

- Regeringens retspolitik er baseret på, at vi vil hjælpe dem, der ønsker en vej ud af kriminalitet. Samtidig vil vi slå hårdt ned over for de hårdkogte kriminelle, der ikke respekterer fællesskabets normer og skaber uro og utryghed. Det er således regeringens ønske at skabe et endnu tryggere samfund med mindre kriminalitet. Her spiller det lokale kriminalpræventive samarbejde en helt afgørende rolle. Det er ildsjælene i lokalsamfundene, der er omdrejningspunktet for den lokale forebyggende indsats. Det er dem, som har fingeren på pulsen og ved, hvor der kan sættes ind i lokalområdet. Vi skylder disse ildsjæle en stor tak. De gør et vigtigt stykke arbejde.

Fire projekter er med i slutspurten om den prestigefulde pris:

Roskilde: Et korps af frivillige mentorer møder de unge i øjenhøjde i Roskilde Kommune. Som et supplement sørger social- og sundhedsforvaltningen for at matche en ung kriminalitetstruet mentee op med en af de ni frivillige mentorer. Tilbuddet er: En relation til en ressourcestærk voksen på de unges præmisser - uden journalisering og papirarbejde.

Køge: I Søparken ved Køge er de unge mødt med stor tillid i et omfattende boligsocialt projekt. De har medvirket til renovering af området, de har fået jobs i daginstitutionerne og de har indflydelse på aktiviteterne i Søparken. Problemer er forvandlet til potentiale - og hærværket i området er stort set forsvundet.

Aalborg: Eksemplarisk tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes børne- og familieafdeling har sat sig tydelige spor i Aalborg Øst. Tæt kendskab til de unge, inddragelse af forældre, hurtig opfølgning, gode tilbud og en stærk koordinering af ressourcerne, har skabt en indsats med positive og synlige resultater for de uroskabende unge - og for trygheden i området.

Bornholm: Gode oplevelser og ansvar er omdrejningspunktet i 'headhunter-projektet' på Bornholm. Her flyttes udsatte unge ind i fællesskabet med interessante kulturelle opgaver og jobs. Adgangsvejene banes med hjælp fra de såkaldte 'headhunters', ressourcestærke unge, der bidrager med en 'ung' og ikke 'system-orienteret' tilgang.

Læs mere om Den Kriminalpræventive Pris her.

Foto: http://www.flickr.com/photos/min0n/5395389609/sizes/z/in/photostream/

lcl