Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Finn Madsen kan slippe med bod på 5.000 kr.

Odsherreds tidligere borgmester handlede groft uagtsomt og er erstatningspligtig i sag om lejeaftale, han indgik på egen hånd - og trods byrådets modstand
5. APR 2011 13.07

ODSHERRED: Byrådet var modstander af aftalen, men tidligere borgmester Finn Madsen (S) satte alligevel sin underskrift på en 10-årig lejekontrakt for et hus i Asnæs.

Det var ulovligt, og derfor er han erstatningspligtig, fastslår Statsforvaltningen Sjælland efter næsten to års overvejelser, skriver Holbæk Amts Venstreblad.

Finn Madsen havde ikke den fornødne bemyndigelse til at indgå lejemålet, og det er en skærpende omstændighed, at han med 15 års borgmestererfaring alligevel satte den kontroveersielle underskrift på papiret.

Betingelserne for at forvaltningen kan indlede en erstatningssag mod ham er ifølge statsforvaltningens afgørelse til stede. Erstatningen kunne i værste fald beløbe sig til over fire millioner kroner - et beløb svarende til den årlige leje over 10 år. Da huset er lejet ud, er det imidlertid ikke til at opgøre størrelsen af kommunens tab endnu.

Imidlertid kan Finn Madsen slippe med en bod på 5.000 kr.  til Odsherred Kommune, hvis han inden for 30 dage erkender sit ansvar. Sagen er stort set uden fortilfælde i Danmark. Retspraksis er begrænset til et tilfælde, hvor et antal politikere blev idømt en bøde på netop 5.000 kr.

ka