Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fem kommuner skal nytænke anbragte unges vej til eget hjem

Rudersdal, Holstebro, Nordfyns, Aarhus og Horsens kommuner er valgt som samarbejdspartnere i initiativet ’Min vej hjem’.
30. APR 2020 9.00

Gennem de kommende ti måneder skal fem udvalgte kommuner i et samarbejde med Bikubenfonden og Dansk Design Center udfordre, udvikle og nytænke indsatsen for anbragte unge, blandt andet ved at inddrage de unge selv, lyder det fra Bikubenfonden.

Forløbet ‘Min vej hjem’ skal bidrage til at sikre, at de unge får den støtte, de har brug for i overgangen til voksenlivet – særligt med fokus på relationer og netværk.

Udfordringen er til at få øje på, når det gælder en god og tryg overgang fra en tilværelse som anbragt til eget liv i eget hjem: Til trods for at Danmark årligt bruger omkring 14 mia. kr. på anbragte børn og unge mister alt for mange fodfæste, når de fylder 18 år og anbringelsen for manges vedkommende ophører.

Mere end hver tredje ung i hjemløshed er således tidligere anbragt, og færre end hver fjerde har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter folkeskolen.

Samarbejdet om ’Min vej hjem’ begynder nu. I forløbene skal kommunerne blandt andet udforske fremtidens socialområde, udføre feltarbejde blandt de anbragte unge, og ved hjælp af designmetoder – de såkaldte sprints – skal de udvikle og teste nye løsninger.

Grundet coronakrisen vil innovationsprocessen opstarte på en virtuel platform. Gennem hele forløbet vil unge selv sidde med i projektets styregruppe og desuden deltage aktivt i de lokale udviklingsforløb.

Ikke godt nok nu

Dansk Design Center er tovholder på udviklingsforløbene.

- Til trods for både investeringer og gode intentioner, formår vi lige nu ikke i Danmark at tage tilstrækkeligt hånd om de ofte sårbare unge, der kommer ud af anbringelse, når de fylder 18 og nærmest ‘dumper’ ned i samfundet. Det er ikke godt nok. Ved hjælp af designmetoder kan vi dels lære, hvordan systemet fejler nu, dels høste nye indsigter i, hvordan de unge selv såvel som kommuner og civile aktører kan bidrage til at skabe en ny og tryg overgang til voksenlivet for de unge, siger Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center.

  • Min vej hjem’ sættes i gang på baggrund af undersøgelsen ’Ung mellem anbringelse og eget hjem’, som Bikubenfonden står bag sammen med Socialt Udviklingscenter SUS.
  • I rapporten peger tidligere anbragte unge på, at manglende relationer og ingen eller mangelfuld kommunal støtte er nogle af de barrierer, der gør det svært at stå på egne ben, når voksenlivet banker på.
  • Kommunerne vil i løbet af foråret 2020 gennemgå simultane innovationsprocesser, som igangsættes lokalt, hvor de unge er i centrum for udviklingen af nye løsninger.
  • Bikubenfonden har afsat i alt 30 mio. kr. til at forbedre overgangene mellem anbringelse og eget hjem. 

ka