Fem kommuner med ambitioner for anbragte unge søges

Manglende relationer og ingen eller mangelfuld kommunal støtte er nogle af de barrierer, der gør det svært at stå på egne ben, når voksenlivet banker på. Nyt samarbejde på vej.
4. FEB 2020 9.00

Med initiativet ’Min vej hjem’ søger Bikubenfonden og Dansk Design Center efter kommuner, der vil være med til at nytænke indsatsen for unge i overgangen mellem anbringelse og eget hjem. Inddragelse af unge vil være omdrejningspunkt for samarbejdet, der skal bidrage til at sikre, at alle unge får den støtte, de har brug for i overgangen til eget hjem, oplyser Bikubenfonden.

Alt for mange unge i anbringelse mister fodfæste, når de fylder 18 år, og anbringelsen for manges vedkommende ophører: Mere end hver tredje ung i hjemløshed er således tidligere anbragt. På den baggrund søger Bikubenfonden og Dansk Design Center efter fem kommuner, der vil være en del af initiativet ’Min vej hjem’ og over det næste år udvikle nye løsninger på området i tæt samspil med de unge og øvrige relevante lokale aktører.  

- Vi søger efter borgmestre og kommunaldirektører, der har tårnhøje ambitioner på området, og som brænder for at være med til at skabe forandring for de unge i egen kommune – samt indsigter, der kan bidrage til at nyskabe hele området, siger direktør i Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen.

’Min vej hjem’ sættes i gang på baggrund af undersøgelsen ’Ung mellem anbringelse og eget hjem’, som Bikubenfonden står bag sammen med Socialt Udviklingscenter SUS. I rapporten peger tidligere anbragte unge på, at manglende relationer og ingen eller mangelfuld kommunal støtte er nogle af de barrierer, der gør det svært at stå på egne ben, når voksenlivet banker på.

Tilgang vendes på hovedet
Bikubenfonden har afsat i alt 30 mio. kr. til at forbedre overgangene mellem anbringelse og eget hjem. Herunder investeres der i ’Min vej hjem’ med henblik på at realisere udvalgte løsninger.  

- Sammen med kommuner og civilsamfundsaktører vil vi sikre, at støtten til de unge skal tage udgangspunkt i den enkelte unges behov, så samfundet ikke slipper dem, før de har egen bolig, er i job eller uddannelse, har netværk og kan mestre de praktiske aspekter af at bo hjemmefra. Vi vil mobilisere civilsamfundet i forhold til at give den enkelte flere muligheder for netværk og relationer, siger Søren Kaare-Andersen. 

Dansk Design Center er tovholder på udviklingsforløbene med kommunerne.

- Med designmetoder vender vi den nuværende tilgang på hovedet og sætter de unge og ikke systemet i centrum for løsningerne. Vi kan kun skabe et bedre forløb for de unge, hvis vi har alle parter fra systemet med til at tænke nyt samt udvikle og afprøve de nye løsninger – ikke mindst de unge selv, siger direktør for Dansk Design Center Christian Bason.

I forløbene skal kommunerne blandt andet udforske fremtidens socialområde, udføre feltarbejde blandt de anbragte unge, deltage i designsprints og teste prototyper på nye løsninger. Gennem hele forløbet vil de unge selv sidde med i projektets styregruppe og desuden deltage aktivt i de lokale udviklingsforløb.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev