DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Fald i unges stofmisbrug skal fastholdes

Otte kommuner får del i 17 mio. kr. til initiativer, der skal styrke forebyggelsesindsatsen mod unges misbrug af alkohol og stoffer
16. DEC 2011 10.25

Ministeriet for sundhed og forebyggelse uddeler nu 17 mio. kr. til projekter i udvalgte kommuner, som skal bidrage med erfaring om forebyggelsesinitiativer på ungdomsuddannelser og samtidig skabe inspiration for andre kommuner rundt om i landet.

Uddelingen af de 17 mio. kr. er en del af satspuljeforliget fra 2011, og i alt 26 kommuner har ansøgt om midler til modelprojekter. Otte har fået tilsagn: Skive, København, Horsens, Odense, Svendborg samt et tværkommunalt samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred.

Formålet med de nye projekter er bl.a. at få sat fokus på, hvordan forebyggelsesindsatsen rammer de unge, hvor de er. Derfor har det været et krav, at kommunerne har haft et stærkt fokus på samarbejdet med ungdomsuddannelserne.

De nye midler skal samtidig være med til at fastholde faldet i unges misbrug af stoffer. Ifølge Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark 2011 og den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9. klasseelever i Danmark, er der sket et fald i de unges misbrug af stoffer. Færre unge 15-16-årige eksperimenterer med stoffer som hash, kokain, amfetamin og ecstasy.

Det er planen, at projekterne skal løbe fra 2012 til 2014.

ka