Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færre svinefarme med flere svin

I gennemsnit havde landmændene 2.600 svin i staldene i 2010 mod 2.450 i 2009. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var blot 320 svin for 20 år siden, fortæller Danmarks Statistik

5.000 landbrugsbedrifter havde svin i 2010. Det svarer rundt regnet til, at hvert ottende danske landbrug har svin. For 20 år siden havde en betydeligt større andel svin, nemlig lidt mere end hvert tredje landbrug. De danske svinebrug er imidlertid blevet større, oplyser Danmarks Statistik på baggrund af de nyeste tal.

Denne tendens er set i mange år, hvor flere svin bliver koncentreret på færre bedrifter. I gennemsnit havde landmændene 2.600 svin i staldene i 2010 mod 2.450 i 2009. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var blot 320 svin for 20 år siden.

42.000 bedrifter i Danmark
Det samlede antal bedrifter er i 2010 opgjort til 42.099. Tallet er ikke helt sammenligneligt med tidligere års tal. Dels har Danmarks Statistik for første gang i 2010 medtaget 736 bedrifter med pelsdyr som eneste aktivitet, og dels har tællingen omfattet 431 mindre bedrifter, som ikke tidligere var med. Disse små bedrifter er medtaget i forbindelse med en EU-harmonisering af landbrugstællingerne i alle 27 EU-lande.

Trækker man de rene pelsdyrbrug og de små bedrifter fra, er der altså næsten 41.000 bedrifter i Danmark. Det svarer til et fald i antallet i forhold til 2009 på 1,1 pct.

Det er et ret beskedent fald. Bortset fra i 2005, hvor der blev flere landbrug i Danmark, skal vi helt tilbage til 1995 for at se et så lille fald, som det år var på 0,8 pct. 

Danske landbrug er i gennemsnit over 60 hektar
De danske landbrug er i gennemsnit på 63 ha, og det er nogenlunde uændret i forhold til 2009. Set over et længere tidsrum er der dog tale om en stor stigning i den gennemsnitlige størrelse, som i 2000 var på 49 hektar og i 1990 på 35 hektar.

De største bedrifter på mindst 100 hektar udgør ca. 19 pct. alle bedrifter, men dyrker to tredjedele af det samlede landbrugsareal.