DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Et kryds hver dag skal mindske elevers fravær

Fra årsskiftet skal alle folkeskoler i Danmark registrere skoleelevers fravær på den samme måde. Det skal sikre udsatte familier og børn, mener minister.

De danske folkeskoler skal fra årsskiftet registrere skoleelevers fravær på den helt samme måde. Det betyder, at eleverne i de små klasser skal have et kryds hver morgen, når de er til stede i undervisningen. De store elever i 7. til 10. klasse skal både have et kryds om morgenen og i skoledagens sidste time.

Det står i en ny fraværsbekendtgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, der træder i kraft den 1. januar. De nye regler skal præcisere og ensrette, hvornår fraværet er enten lovligt eller ulovligt.

Reglerne bliver indført for at få fraværet mindsket og sikre hjælp til de børn, der har et højt fravær, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Fraværsregistrering kan bruges til at spotte, om der er nogle børn, der har det skidt. Det er et af de bedste punkter til at fange og hjælpe de børn, der har det skidt - enten derhjemme eller i skolen, siger hun.

Forskellige ordninger
I dag er det forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole, hvordan skoleelevers fravær bliver registreret. Det betyder, at der indtil nu har været meget forskellige forståelser af, hvad højt fravær er - og dermed stor forskel på, hvornår det bliver opdaget.

Og det er især de gråzoner, der skal fjernes med de nye regler, understreger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Vi mangler en systematik for, hvordan vi kan hjælpe børn med et højt fravær. Med en ensrettet registrering skal det være lettere at gennemskue, hvornår eleverne ikke trives, så der kan blive sat tidligt ind, siger hun.

Børn med diagnoser, nedsat funktion og handicap er undtaget. Det samme er almindelige sygdomme som influenza eller et brækket ben, der betragtes som lovligt fravær.

Men forældrene skal give skolen besked om, at børnene er fraværende. Det kan for eksempel gøres gennem skolernes digitale intranet. I landsorganisationen Skole og Forældre er landsformand Rasmus Edelberg ikke optimistisk om de nye, ensrettede regler for fraværsregistreringen.

- At lave en ensrettet metode er ikke ensbetydende med, at det vil nedbringe fraværet. For nogen kan det godt have en positiv effekt. Men vi mener i højere grad, at det er skole-hjem-samarbejdet, der skal styrkes i stedet for at bruge lovgivningen som en hammer, der sammenblander socialpolitik og skolepolitik på en uheldig måde, siger han.

Kun to kommuner har inddraget børnecheck
Siden august har landets 98 kommuner haft mulighed for at trække forældre i børne- og ungeydelsen, som også kaldes børnecheck. Det sker, hvis børnene har mere end 15 pct. ulovligt fravær fra skolen inden for ét kvartal.

I skoleåret 2017/18 havde omkring 15.300 elever et ulovligt fravær på 15 pct. eller mere. En DR-rundspørge har vist, at det kun er to kommuner - Næstved og Aarhus - der indtil nu har inddraget børnechecken fra nogle forældre.

Det var V-LA-K-regeringen, der som led i ghettopakken i 2018 vedtog en økonomisk straf ved for meget ulovligt fravær i folkeskolen. 15 pct. ulovligt fravær svarer typisk til otte til ni fraværsdage over en periode på tre måneder.

Den nye fraværsbekendtgørelse blev udstedt i oktober og skal være implementeret den 1. januar 2020.

Ritzau