DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Esbjerg afprøver eldrevet skraldebil

Esbjerg afprøver eldrevet skraldebil

Esbjerg tester ny teknologi til eldrift ved indsamling af dagrenovation. Det skal give erfaringer på både energi-, klima- og miljøområder

ESBJERG: En skraldebil med den nyeste el-teknologi skal være testbil i Esbjerg Kommune og vise potentialet for arbejdskøretøjer med el-drift. Esbjerg Kommune og Meldgaard Miljø A/S afprøver el-driften i samarbejde med en sammenslutning af virksomheder, der arbejder på at finde det bedste udbytte af teknologien.

- I Plan & Miljøudvalget har vi naturligvis stor fokus på at skabe bæredygtige løsninger i alle henseender. Derfor ser vi det som en positiv mulighed, at en af vores skraldebiler fungerer som test- og demonstrationsplatform for el-drift. Vi håber, at testkørslen kan bringe erfaringer med sig, som skaber incitament for at anvende el-drift inden for affaldsindsamling i vores og resten af landets kommuner.,fortæller udvalgsformand for Plan & Miljøudvalget John Snedker (S).

Projektets formål er at udvikle en teknologi til el-drevne arbejdskøretøjer, og testbilen skal demonstrere funktionalitet og drift. Testperioden giver mulighed for at afprøve konceptets fordele, og der vil løbende blive eksperimenteret med nye systemer og komponenter. Alt sammen for at drage erfaringer til kommende produkter inden for området.

Miljøvenlig affaldsindsamling
På skraldebilen monteres et elektrisk kraftudtag bag førehuset. På den måde laves skraldebilen om til en plug-in-hybrid. Energien, som skal bruges til at opsamle og komprimere affaldet, hentes fra stikkontakten. Med el-drift opnås derfor brændstofbesparelser, og udledningen af partikler mindskes.

Esbjerg Kommunes klima- og bæredygtighedsplan for 2010-2020 har fokus på at reducere kommunens CO2 udslip. Her er elbiler i spil i forhold til den kollektive trafik. Viser testkørslen af el-drevne skraldebiler gode resultater, vil det være værd at overveje elskraldebiler som endnu en mulighed for at reducere kommunens CO2 udledning og skabe miljøvenlig affaldsindsamling., siger John Snedker.

mou

Fakta:
Fra 3. februar vil en af kommunens skraldebiler være omdannet til en el-dreven bil med den nyeste teknologi. Både lift og komprimator er på det 26 ton tunge køretøj eldrevet.
Projektet er støttet af Region Syddanmark i regi af Lean Energy Cluster. Partnerne er Rose Technology, Center for Softwareinnovation. SDU Mads Clausen Instituttet, Simon Moos Maskinfabrik, Banke Accessory Drives, Sydenergi, Esbjerg Kommune, Meldgaard Miljø, Alu-Cluster, O.J. Electronics and Danfoss Power electronics.

Billede: El-skraldebilen er nem at kende på alle samarbejdspartnernes logoer. El-skraldebilen kan ses i Esbjerg fra 3. februar.