Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Erhvervs- og turistchef fritaget for tjeneste

Samsø laver om på organisationen og nedlægger job som erhvervs- og turistchef.
27. AUG 2020 10.30

SAMSØ: Under budgetforhandlingerne har en enig kommunalbestyrelse på Samsø besluttet, at erhvervs- og turistchefstillingen skal nedlægges med omgående virkning. Baggrunden er, at der er blevet færre opgaver over en længere årrække, så der nu ikke længere er behov for en chefstilling, oplyser borgmester Marcel Meijer (S).

Dermed er erhvervs- og turistchef Mette Løkke fritaget for tjeneste, indtil den endelige afgørelse om den fremtidige organisation er truffet.

I stedet ønsker kommunalbestyrelsen, at der oprettes en ny chefstilling med en helt anden profil, hvor der skal være fokus på den tværgående sekretariats- og stabsbetjening. Kommunaldirektøren og den øvrige chefgruppe er bedt om at fremlægge forslag til ny organisering af stabene og beskrivelse af jobbet.

På det tekniske område tilføres der ledelseskraft i form af en leder for myndighedsområdet Teknik og Miljø. Endvidere flytter Vejområdet sammen med Ejendomsservice med en teamkoordinator som bindeled. Ændringen er en del af budgetudkastet med en budgetramme på 250.000 kr.

Mette Løkke har været erhvervs- og turistchef og tidligere erhvervs- og udviklingschef på øen de seneste 16 år. Hun er uddannet på Landbohøjskolen i 1985.

- Vi håber, hun finder en plads på øen, hvor hun fortsat kan være med til at gøre en indsats for Samsø, udtaler Marcel Meijer.

ak