Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Er hovedstads-kommunerne blevet for små?

KKR Hovedstaden skal diskutere, om de er organiseret rigtigt og har den rigtige størrelse i forhold til nye opgaver og udfordringer

Af Morten Uhrenholdt

HOVEDSTADEN: Er de fleste af de 29 kommuner i Region Hovedstaden kommet under den kritiske masse i forhold til at sikre udviklingsmuligheder og kunne gabe over en række nye opgaver, der forventeligt vil dukke op i de nærmeste år?

Det spørgsmål stiller borgmester i Rudersdal og næstformand i KL, Erik Fabrik (V), sig selv - og for nylig også sine borgmesterkolleger, organiseret i Kommune Kontakt Rådet for hovedstaden.

- Vi havde for nylig i KKR en drøftelse af regeringens udspil om at ændre på regions-strukturen og en diskussion af vækstmulighederne i forbindelse med trafikplanlægning. Og jeg sagde så, at når vi nu er færdige med de diskussioner, så burde vi måske også diskutere, om vi selv er rigtigt organiserede? 

- Det syntes KKR-formand Kjeld Hansen (S) var en god ide, og sagde, at det ville komme på dagsordenen for næste møde, forklarer Erik Fabrin til dknyt.

Situationen er i dag, at en række kommuner tæt på hovedstaden er blevet ganske små med indbyggertal på 25-35.000. Holder man det op mod en lang række af de nye storkommuner, der ofte er på 100.000 eller flere - og København med sine 600.000, så bliver det jo nogle små og sårbare størrelser.

- Historien er jo, at de to store kommunalreformer af én eller anden grund begge gange er stoppet ved grænsen til det gamle Københavns Amt. Undtagelsen er det nuværende Egedal i 1967 og min egen Rudersdal i 2007.

- Det pudsige er, at hovedstadskommunerne altid har set sig selv som store kommuner. Men sådan er virkeligheden ikke i dag, hvor Herning f.eks. er på 100.000, Esbjerg på 115.000 eller Aalborg på lige knap 200.000.

- Og når vi så ser på de udviklingsmuligheder, kommuner har brug for for at kunne sikre vækst og erhvervsudvikling og de opgaver, der venter, hvis f.eks. regionerne ændres og alene skal tage sig af sygehusområdet, så hænger det dårligt sammen. Det taler altsammen for, at kommuner må være på mindst 75.-100.000 indbyggere, siger Erik Fabrin.

Han egen kommune, Rudersdal, har 54.000 indbyggere. Men Fabrin har ikke gjort sig nogen konkrete tanker om, hvilke nabokommuner, Rudersdal kunne tænkes at fusionere med.

KKR Hovedstaden holder sit næste møde mandag den 7. november.