dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Enigt Fredensborg-budget med udsigt til gældfrihed om få år

KORT NYT8. SEP 2020 15.28
TEMA: Budget 2021

FREDENSBORG: Alle partier i Fredensborg Byråd står bag budgettet for 2021, der kun rummer "marginale budgetreduktioner på driften og mindre omprioriteringer i det nuværende anlægsprogram". Det går så godt, at kommunen kan se enden på sin gæld i løbet af overslagsårene.

Udsigten til at blive gældfri udløser i aftaleteksten et løfte om at udfases dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder gradvist fra 2024 frem mod 2030. Her skal man dog bemærke, at et nyt byråd valgt ved KV21 ikke nødvendigvis er bundet af løfter afgivet i 2020, men økonomien er solid med et højt beskatningsgrundlag og dermed gode forudsætninger for en stabil udvikling.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i Fredensborg Byråd 28. september.

mk

Se budgetaftalen.