dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Energinet sagsøgt over anlæggelsen af Baltic Pipe
Anlæggelsen af gasledningen til Baltic Pipe er allerede gået i gang flere steder i landet.
Foto: Red Star Photo

Energinet sagsøgt over anlæggelsen af Baltic Pipe

En gruppe landmænd har sagsøgt Energinet over eksproprieringen af jord til Baltic Pipe-ledningen. Energinet afviser kritikken.
9. SEP 2020 10.56

Advokatfirmaet HjulmandKaptain har på vegne af tre landmænd lagt sag an mod Energinet over eksproprieringen af jord og anlæggelsen af gasrørledningen til Baltic Pipe. 

De tre landmænd mener, at det er ulovligt, at der eksproprieres jord til Baltic Pipe – både i forhold til grundlovens bestemmelser om almenvellets interesser og naturgasforsyningsloven - og at det såkaldte "gæsteprincip" ikke er blevet overholdt. 

Energinet afviser kritikken. 

- Baltic Pipe er en stor gevinst for Danmark. Gasrørledningen vil give milliardoverskud til samfundet, og gasforbrugerne vil få lavere tariffer. Den danske gasforsyningssikkerhed vil blive styrket, og Baltic Pipe kan både herhjemme og i Østeuropa bidrage til grøn omstilling af gassystemet og CO2-reduktioner, siger Annette Ikast, juridisk direktør i Energinet.

- Der er forud lavet grundige juridiske analyser, der slår fast, at projektet er i almenvellets interesser, og gasrørledningen lægges efter de samme principper og retningslinjer, som altid har været brugt herhjemme. Jorden eksproprieres, ligesom det er sket i forbindelse med de mere end 1.000 kilometer gastransmissionsrør, Danmark har gravet ned siden begyndelsen af 1980’erne, siger Annette Ikast. 

Energinet skriver selv i en kommentar, at man naturligvis ikke ønsker at være til gene, men "når først gasledningen er lagt, har Energinet omvendt brug for, at placeringen ligger fast". 

Flere landmænd bakker op om søgsmålet ud over de tre, der formelt står bag. Der er derfor indgået en procesaftale, så at udfaldet af søgsmålet kommer til at gælde alle landmændene bag og ikke blot de tre sagsøgere. 

esl