Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Energien har topprioritet under EU-formandskab

Der skal færdigforhandles et ambitiøst energieffektivitetsdirektiv i EU, så medlemsstaterne når målet om 20 pct. energieffektivitet i 2020
25. NOV 2011 13.27

For det kommende danske EU-formandskab bliver det mere og mere tydeligt, at knasterne blandt medlemsstaterne i forhold til energieffektivitetsdirektivet er et centralt omdrejningspunkt. Det er resultatet af dagens rådsmøde i EU for EU-landenes energiministre. Dermed står det nu klart, at der ligger en stor opgave for det danske formandskab, der skal tackles med solidt diplomatisk forhandlingshåndværk.

- Det er en af de absolutte topprioriteter for Danmark under formandskabet at færdiggøre en ambitiøs lovgivning, der kan skabe fremdrift for at nå energisparemålet på 20 pct. i 2020. I Danmark har modellen affødt et marked for energibesparelser, og det har afsmittende effekt på andre brancher. At få andel i blot en del af det kommende europæiske marked vil utvivlsomt skabe vækst og job i danske energirådgivningsvirksomheder, siger Ulrich Bang, EU-chef i Dansk Energi.

Den danske model ud i EU
I Kommissionens forslag om at udbrede den danske model med energispareforpligtigelser for energiselskaberne til resten af EU forventes der efter Dansk Energis beregninger på kommissionens tal alene, at der skabes et nyt marked med en værdi på op til 200 mia. euro frem mod 2020.

I de danske nærmarkeder, hvor danske virksomheder allerede har fodfæste, så viser Dansk Energis analyser, at der vil være tale om investeringer i energieffektivitet frem mod 2020 på ca. 54 mia. euro, fordelt på 38 mia. euro i Tyskland, 11,1 mia. euro i Polen samt 5,3 mia. euro i Sverige.

- Den danske model for energibesparelser er en effektiv og billig måde at opnå besparelser og CO2-reduktioner på. EU-direktivet cementerer, at den danske model er en succes. Direktivet og den offensive danske model hænger derfor godt sammen regeringens ambitioner om grøn vækst. Essensen af grøn vækst er jo netop at øge eksporten af dansk viden og teknologi, siger Ulrich Bang.

I Danmark realiserer energiselskaberne årligt energibesparelser hos virksomheder og i danske hjem for syv mia. kr. I dag har de 77 danske elnetselskaber 40 selskaber, der arbejder målrettet med energibesparelser og det har generet 1.200 samarbejdsaftaler med erhvervslivet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/5204475317/sizes/z/in/photostream/

lcl