dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ekstra forbindelse over Øresund vil koste 14 mia. kr.

En fast vej- og jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan ikke alene betales af brugerne.
28. JAN 2021 14.50

HELSINGØR: I dag skal man en kort smuttur med færgen, hvis man vil krydse fra danske Helsingør til Helsingborg i Sverige. Men det er muligt at bygge tunnel med fast vej- og jernbaneforbindelse, som vil skære rejsetiden ned.

Det vil koste staten 14 mia. kr. i tilskud, viser en strategisk analyse, som Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med den svenske styrelse Trafikverket.

- I modsætning til Øresundsforbindelsen, hvor vej- og banedelen er fuldt brugerfinansieret, vil det kræve et betydeligt tilskud at bygge en forbindelse for både vej og bane her, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Transportministeren er derfor endnu ikke klar til at melde ud, om forbindelsen er på regeringens liste over projekter, man mener skal gennemføres.

- Der er mange gode og vigtige infrastrukturprojekter i hele landet, som vil indgå i de kommende forhandlinger om de næste ti års investeringer i infrastruktur. Det er her eventuelle ønsker om at se nærmere på en HH-forbindelse kan drøftes, siger Benny Engelbrecht.

35 års brugerbetaling

Ifølge analysen vil en forbindelse med både vej og jernbane blive så dyr, at brugerne ikke kan betale den alene. En ren vejforbindelse vil dog kunne brugerfinansieres, så staten ikke skal have penge op af lommen.

Prisen for en boret vejtunnel vil ifølge analysen være på omkring 23 mia. kr. En banetunnel til persontog koster omkring 19 mia. kr. Dermed vil det i alt koste omkring 42 mia. kr. for både vej- og baneforbindelse. Ifølge analysen kan vejtunnelen finansieres over omkring 35 år via brugerbetaling fra bilisterne. Togtrafikken kan derimod kun betale en mindre del af omkostningerne for en banetunnel.

Til sammenligning ventes en eventuel ny Kattegatforbindelse direkte mellem Jylland og Sjælland at koste mellem 58 og 136 mia. kr. Prisen afhænger af, om den skal være med eller uden tog.

Forbindelsen mellem Jylland og Sjælland vil kunne binde Aarhus og København sammen, så der også her kan skabes en "metropol i europæisk målestok", som Kattegatkomiteen kalder det.

Ritzau